Algemeen overleg

Politie

Algemeen overleg: "Politie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 oktober 2016, over Politie
Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convocatie algemeen overleg Politie op 6 oktober 2016

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

5
Rapport Inspectie van Veiligheid en Justitie over door de politie genomen integriteitsmaatregelen: “Een onderzoek naar de maatregelen die moeten voorkomen dat politieambtenaren onjuist gebruik maken van politie-informatie.”

Te behandelen: