Algemeen overleg

Energie

Algemeen overleg: "Energie "Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie: 7 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Energie 18 januari 2018 13.30 - 17.30 uur; agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 januari 2018, over Energie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Stand van zaken uitvoering gewijzigde motie van het lid Smaling c.s. over een gezamenlijk locatiebeleid voor aanbieders van verschillende brandstoffen

Te behandelen:

11
22
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 12 september 2017, over de uitspraak van de ACM dat Tennet niet voldoet aan plicht van stroomzekerheid

Te behandelen:

38
Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 20 december 2017, over het uitzonderlijke rendement (n.a.v. speciale subsidie) van windpark Westermeerwind in het IJsselmeer

Te behandelen: