Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie) (34231)

De vergadering is geweest

6 oktober 2016
14:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Swinkels tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)

    Te behandelen:

    Loading data