Algemeen overleg

Rijksdienstaangelegenheden

Algemeen overleg: "Rijksdienstaangelegenheden"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie algemeen overleg Rijksdienst aangelegenheden d.d. 27 oktober 2016
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 oktober 2016, over Rijksdienstaangelegenheden

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 juni 2016, over het functioneren van de rijksinspecties

Te behandelen:

4
Kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) “Sturen én verbinden; naar een toekomstbestendige Rijksoverheid”

Te behandelen:

5
Notitie van de werkgroep privatisering en verzelfstandiging "Hoe gaat het verder? Vervolg op aanbevelingen Parlementaire commissie Privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten"