Algemeen overleg : Gesubsidieerde rechtsbijstand

De vergadering is geweest

8 september 2016
14:30 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • G.A. van der Steur
  minister van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • J. Recourt (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M. van Nispen (SP)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • J.C.M. Swinkels (D66)
 • B. Visser (VVD)
 • N.P.M. Klein (Klein)

Agendapunten

 1. 1

  Afschrift van de Instellingsregeling Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op de motie-van Nispen over openstelling balies Juridisch Loket

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Tussenstand Commissie onderzoek kostenstijging gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  WODC-onderzoek naar het niet-gebruik van rechtshulp

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Eindrapport van het evaluatieonderzoek naar de pilot ZSM en rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Rapport Commissie-Wolfsen "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Kabinetsreactie op het rapport "Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rechtsbijstand in de eerste fase van het opsporingsonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoeken van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie inzake vergoedingen gesubsidieerde rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezegging monitoring effecten van de beperktere openstelling van de balie van het Juridisch Loket

  Te behandelen:

  Loading data
Naar boven