Debat geweest
6 december 2016 | 16:00 - 17:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken d.d. 6 december 2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor Economische Zaken op 6 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Verzoek tot aanbieding profielwerkstuk 'De veeteelt moet duurzamer!'
3
Verzoek van prof. dr. F. Berendse, hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie Wageningen Universiteit, tot aanbieding van het boek 'Wilde apen – natuurbescherming in Nederland'
9
34550-XIII Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017

Te behandelen:

10
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, onderdeel Landbouw en Natuur, op 22 november 2016

Te behandelen:

11
34532 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

Te behandelen:

24
(Dertigleden) debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)
 2. Debat over het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (staatssecretaris EZ, minister VWS) 
 6. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ)
 8. Debat over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
 9. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
 10. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel  (Geurts) (staatssecretaris EZ)
 11. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 12. Debat over mijnbouw (Van Tongeren) (minister EZ)
 13. Debat over het toekomstig energiebeleid  (Van Tongeren) (minister EZ)
 14. Debat, voorafgegaan door een brief over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (staatssecretaris EZ)
 15. Debat, voorafgegaan door een brief over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Vos) (minister EZ)
 16. Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen (Verhoeven) (minister EZ)
 17. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer in Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 18. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
 19. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
 20. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (minister EZ)
 21. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie per direct uit het convenant weidegang stapt (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
26
Lijst van commissie activiteiten Economische Zaken tot aan het kerstreces
27
Brief van de commissie voor de Werkwijze over de zienswijze met betrekking tot het vaststellen van termijnen van inbrengdata voor schriftelijk overleggen

Te behandelen:

28
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

29
Verzoek Meines Holla & Partners, namens NLCR, tot aanbieding zwartboek m.b.t. handhaving Agentschap Telecom d.d. 21 december 2016
37
Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 8 november 2016, over het bericht ‘Nederland scoort groene onvoldoende’

Te behandelen:

38
Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2016, over het bericht ‘Honderden windmolens naar de sloop’

Te behandelen:

39
Antwoord op vragen commissie over de geannoteerde Agenda Energieraad 5 december 2016 (Kamerstuk 21 501-33, nr. 617)

Te behandelen:

40
Reactie op verzoek van het lid Dijkgraaf, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 17 november 2016, over de uitvoering van de motie van het lid Bisschop c.s. over de uitvoering van de adviezen van de commissie-Balkenende (Kamerstuk 29 697, nr. 30)

Te behandelen:

41
Uitstel reactie op motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 44)

Te behandelen:

42
Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Mei Li Vos tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen)

Te behandelen:

44
Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda voor de Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 november 2016 (Kamerstuk 21501-30, nr. 387)

Te behandelen:

46
Reactie op de motie van het lid Bruins over een subsidieregeling voor innovatieve scheepsbouw (Kamerstuk 34 550 XIII, nr. 44)

Te behandelen:

49
Reactie op het verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 november 2016, over de verslechterde situatie bij het Europees Octrooibureau

Te behandelen:

57
Verzoek van het lid Remco Bosma (VVD) om de brief 'Stand van zaken inzake het wetsvoorstel ongewenste zeggenschap telecommunicatie' (TK 30821, nr. 34) voor zowel een nog te plannen AO Post als voor het AO Telecommunicatie van 21 december 2016 te agenderen en om de spreektijd voor het AO Telecommunicatie met een minuut te verlengen.

Te behandelen: