Algemeen overleg : Luchtvaart

De vergadering is geweest

30 november 2016
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
6e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A.M. Dijksma
  staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Deelnemers

 • R.E. van der Linde (VVD)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)
 • H.J.M. Leenders (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • M.J.F. van Helvert (CDA)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • S. Belhaj (D66)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Startbeslissing verkenning multimodale knoop Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toelichting op de onderzoeksopzet beleidsdoorlichting beleidsartikel 17 Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op twee verzoeken van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu inzake beleidsdoorlichting artikel 17 luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rijksinstructie 39ste ICAO Assemblee

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Handhavingsrapportage Schiphol 2016-1

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang voldoende capaciteit Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag rapporteurs Single European Sky

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatieblad passagiersrechten luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Resultaten RIVM-onderzoek 'Verkenning gezondheidsrisico's ultrafijnstof luchtvaart rond Schiphol en voorstel vervolgonderzoek'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitkomsten ICAO Assembly 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Schiphol Gebruiksprognose 2017 en Evaluatie Schiphol Gebruiksprognose 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzamelbrief Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Securitykosten Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgangsrapportage uitvoering Luchtruimvisie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Ontwerpbesluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoorden op vragen van de commissie over het ontwerpbesluit exploitatie luchthaven Schiphol 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Arbeidsvoorwaarden luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Bijgestelde planning Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Arbeidsvoorwaardenakkoord luchtverkeersleiders (LVNL)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de voorhangprocedure ontwerpwijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie om een schriftelijke reactie op de overige aanbevelingen van de rapporteurs Single European Sky

  Te behandelen:

  Loading data