Rondetafelgesprek

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Rondetafelgesprek: "Wet kwaliteitsborging voor het bouwen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convo (rondetafel)gesprek Kwaliteitsborging bouw d.d. 29 september 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

Te behandelen:

2
Programma rondetafelgesprek Kwaliteitsborging voor het bouwen

Details

 
1) Gesprek met Platform Voorbereiding Stelselherziening PVS (30 minuten)
2) Rondetafelgesprek
   a. Blok 1: Bouwen (60 minuten):
      i. Bouwend Nederland
      ii. Aannemers Federatie
      iii. NVTB
      iv. UNETO/VNI
      v. NL Ingenieurs
      vi. EIB
   b. Blok 2: Verzekeren (60 minuten):
      i. Bouwgarant
      ii. SWK
      iii. Instituut voor Bouwrecht
      iv. Ekelmans en Meijer Advocaten
      v. Allianz verzekeringen
   c. Blok 3: Overheden (45 minuten):
      i. VNG
      ii. Vereniging Bouw en Woningtoezicht
      iii. Brandweer Nederland
   d. Blok 4: Opdrachtgevers en eindgebruikers (60 minuten):
      i. NEPROM
      ii. Aedes
      iii. Woonbond
      iv. Woonalliantie
      v. Vereniging Eigen Huis
      vi. Ligthart Advies
 
 
3
Position papers rondetafelgesprek kwaliteitsborging voor het bouwen

Te behandelen:

Gerelateerde zaken