Rondetafelgesprek : Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De vergadering is geweest

29 september 2016
10:00 - 14:15 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Herziene convo i.v.m. toevoeging Position papers

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.L. Geurts (CDA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Programma rondetafelgesprek Kwaliteitsborging voor het bouwen

   
  1) Gesprek met Platform Voorbereiding Stelselherziening PVS (30 minuten)
  2) Rondetafelgesprek
     a. Blok 1: Bouwen (60 minuten):
        i. Bouwend Nederland
        ii. Aannemers Federatie
        iii. NVTB
        iv. UNETO/VNI
        v. NL Ingenieurs
        vi. EIB
     b. Blok 2: Verzekeren (60 minuten):
        i. Bouwgarant
        ii. SWK
        iii. Instituut voor Bouwrecht
        iv. Ekelmans en Meijer Advocaten
        v. Allianz verzekeringen
     c. Blok 3: Overheden (45 minuten):
        i. VNG
        ii. Vereniging Bouw en Woningtoezicht
        iii. Brandweer Nederland
     d. Blok 4: Opdrachtgevers en eindgebruikers (60 minuten):
        i. NEPROM
        ii. Aedes
        iii. Woonbond
        iv. Woonalliantie
        v. Vereniging Eigen Huis
        vi. Ligthart Advies
   
   
 3. 3

  Position papers rondetafelgesprek kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data