Agendapunten

 1. Volgens onderstaand schema:

  Blok 1: 10.00 tot 10.45 uur
   
  • Isala Ziekenhuis, dhr. H.H. de Haan
  • Stichting Beschermde Wieg, mw. B. Muller
  • Fiom, mw. E. Giepmans
  • Siriz, dhr. R. Zoutendijk
    
   Blok 2: 10.45 tot 11.15 uur
    
  • Raad voor de Kinderbescherming, mw. A. Roeters
  • Defence for Children, mw. L. Bosch
  • Kinderombudsman, mw. M. Kalverboer
    
   Blok 3: 11.15 tot 11.45 uur
    
  • Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, Mw. E. Lucas
  • Openbaar Ministerie, dhr. G. Haverkate
 2. Position paper Isala Zwolle t.b.v. rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

  Te behandelen:

 3. Position paper Fiom t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

  Te behandelen:

 4. Position paper Stichting Siriz t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

  Te behandelen:

 5. Position paper Defence for Children - ECPAT Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

  Te behandelen:

 6. Position paper RSJ t.b.v. rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

  Te behandelen:

 7. Position paper Stichting Beschermde Wieg t.b.v. rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

  Te behandelen:

 8. Position paper De Kinderombudsman t.b.v.rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

  Te behandelen: