Debat geweest
28 september 2016 | 10:00 - 11:45
Hoorzitting / rondetafelgesprek

Vondelingenkamer

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Vondelingenkamer"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek over de Vondelingenkamer op 28 september 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details

Blok 1: 10.00 tot 10.45 uur
 
 • Isala Ziekenhuis, dhr. H.H. de Haan
 • Stichting Beschermde Wieg, mw. B. Muller
 • Fiom, mw. E. Giepmans
 • Siriz, dhr. R. Zoutendijk
   
  Blok 2: 10.45 tot 11.15 uur
   
 • Raad voor de Kinderbescherming, mw. A. Roeters
 • Defence for Children, mw. L. Bosch
 • Kinderombudsman, mw. M. Kalverboer
   
  Blok 3: 11.15 tot 11.45 uur
   
 • Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, Mw. E. Lucas
 • Openbaar Ministerie, dhr. G. Haverkate
2
Position paper Isala Zwolle t.b.v. rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

Te behandelen:

3
Position paper Fiom t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

Te behandelen:

4
Position paper Stichting Siriz t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

Te behandelen:

5
Position paper Defence for Children - ECPAT Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

Te behandelen:

6
Position paper RSJ t.b.v. rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

Te behandelen:

7
Position paper Stichting Beschermde Wieg t.b.v. rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

Te behandelen:

8
Position paper De Kinderombudsman t.b.v.rondetafelgesprek Vondelingenkamer d.d. 28 september 2016

Te behandelen:

Gerelateerde zaken