Notaoverleg : Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

De vergadering is geweest

19 december 2016
10:00 - 18:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu
5e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)
Van 10.00 tot uiterlijk 12.00 uur zal in twee termijnen met zowel de minister voor Wonen en Rijksdienst als de minister van Infrastructuur en Milieu over het Besluit bouwwerken leefomgeving gesproken worden. Aansluitend daaraan zal ook in twee termijnen met alleen de minister van IenM over de andere uitvoeringsregelgeving voor de Omgevingswet worden overlegd. Dit houdt in dat er in dit debat twee keer de mogelijkheid bestaat om moties in te dienen

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
  minister van Infrastructuur en Milieu
 • S.A. Blok
  minister voor Wonen en Rijksdienst

Deelnemers

 • R.E. van der Linde (VVD)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • Y. Cegerek (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Spreektijden

 2. 2

  Invoeringswet Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vier ontwerpbesluiten die zijn gebaseerd op de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanvullende uitleg ten aanzien van de AMvB's onder de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang implementatie stelselherziening Omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van de leden Jan Vos en Van Veldhoven over in bestemmingsplannen van gemeenten een strategie voor CO2-neutraliteit in 2050 opnemen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording vragen commissie over de Invoeringswet Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verdere uitwerking van de stelselherziening van het omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over het Ontwerp-Omgevingsbesluit dat is gebaseerd op de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Resultaten consultatie en toetsing ontwerp-AMvB's Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording op vragen commissie over het ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording op vragen commissie over het ontwerpbesluit bouwwerken leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording op vragen commissie over het ontwerpbesluit activiteiten leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op aanvullende vragen over het ontwerp-Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapportage Pionieren met de Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend tijdens het tweede deel van het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data