Gesprek

Gesprek met de heer Hoekstra en de voorzitter van het College van procureurs-generaal

Gesprek: "Gesprek met de heer Hoekstra en de voorzitter van het College van procureurs-generaal"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie Gesprek met de heer Hoekstra en de voorzitter van het College van procureurs-generaal op 26 januari 2017

Deelnemers


Agendapunten