Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering Buza 8 dec
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering Buza 8 dec

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details


08-12-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
08-12-2016 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
08-12-2016 16.30 - 17.15 Gesprek Mr. Kodir Djuraev, parlementariër Uzbekistan
13-12-2016 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Humanistisch Verbond aanbieden rapport 'Freedom of Thought'
14-12-2016 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Diplomatieke immuniteit
14-12-2016 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure Delegatie christelijke kerken uit Irak en Syrië
14-12-2016 15.00 - 16.00 Gesprek Vice-minister van Buitenlandse Zaken van Moldavië
19-12-2016 14.00 - 15.00 Gesprek Militaire vakbonden inzake Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA
19-12-2016 16.00 - 17.00 Technische briefing Afghanistan (Resolute Support)
19-12-2016 17.00 - 18.30 Technische briefing MINUSMA
21-12-2016 17.00 - 18.00 Delegatievergadering Delegatie werkbezoek Egypte
22-12-2016 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA
22-12-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
22-12-2016 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Verlenging Nederlandse bijdrage aan Resolute Support
10-01-2017 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
19-01-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
01-02-2017 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
02-02-2017 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
09-02-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
23-02-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
28-02-2017 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
29-03-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
19-04-2017 12.30 - 14.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
10-05-2017 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
3
Verzoek Irakese Turkmenen Adviesraad in Nederland, namens Iraqi Turkmen Front, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
4
Kabinetsreactie op CAVV advies inzake aansprakelijkheid van internationale organisaties

Details

Aangehouden van de vorige procedurevergadering.

Te behandelen:

5
Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. over beëindigen van de directe en indirecte financiering van organisaties die een boycot van Israël nastreven

Details

Aangehouden van de vorige procedurevergadering.

Te behandelen:

16
Antwoorden op vragen van de commissie over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Kamerstuk 27925, nr. 601)

Te behandelen:

17
Reactie op het amendement van het lid Servaes over budget ter bescherming en bevordering van mensenrechten (Kamerstuk 34 550 V, nr. 17)

Te behandelen:

20
Overzicht met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen week 48 (26 november 2016 – 2 december 2016) d.d. 5 december 2016
22
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

2016Z21164 Aan minister Buza - 3e rappel beantwoording feit vragen motie Dijkstra 14-11-2016 15 november 2016 uitstelbrief ontvangen
2016Z20594 Aan minister Buza - 2e rappel beantw feit vragen motie Dijkstra 07-11-2016
2016Z20059 Aan ministers Buza Def BuHaOs VenJ - feit vragen verlenging Nl bijdragen Minusma 01-11-2016
2016Z19114 Aan ministers Buza en Def - stvz art-100 verlenging Nl bijdrage Minusma 17-10-2016
2016Z18012 Aan minister Buza - rappel beantw feit vragen motie Dijkstra 03-10-2016
2016Z16255 Aan minister Buza- verzoek termijn kabinetsreactie AIV advies 08-09-2016
2016Z16257 Aan leden Wilders en Bosma- Associatie overeenkomst EU en Oekraïne 08-09-2016
2016Z11108 Aan minister Buza- reactie brf burger ambassade Kuala Lumpu 03-06-2016
2016Z09098 Aan min buza inbreng feit. vr. motie lid Pia Dijkstra inzake openstellen burgerlijk huwelijk bruidsparen zonder Nederlandse nationaliteit of woonplaats 28-04-2016