Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 december 2016
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • M. Servaes (PvdA)
 • R. de Roon (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie


  08-12-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  08-12-2016 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
  08-12-2016 16.30 - 17.15 Gesprek Mr. Kodir Djuraev, parlementariër Uzbekistan
  13-12-2016 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Humanistisch Verbond aanbieden rapport 'Freedom of Thought'
  14-12-2016 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Diplomatieke immuniteit
  14-12-2016 14.00 - 15.00 Bijzondere procedure Delegatie christelijke kerken uit Irak en Syrië
  14-12-2016 15.00 - 16.00 Gesprek Vice-minister van Buitenlandse Zaken van Moldavië
  19-12-2016 14.00 - 15.00 Gesprek Militaire vakbonden inzake Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA
  19-12-2016 16.00 - 17.00 Technische briefing Afghanistan (Resolute Support)
  19-12-2016 17.00 - 18.30 Technische briefing MINUSMA
  21-12-2016 17.00 - 18.00 Delegatievergadering Delegatie werkbezoek Egypte
  22-12-2016 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Verlenging Nederlandse bijdrage MINUSMA
  22-12-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  22-12-2016 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Verlenging Nederlandse bijdrage aan Resolute Support
  10-01-2017 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  19-01-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  01-02-2017 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
  02-02-2017 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  09-02-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  23-02-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  28-02-2017 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  29-03-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  19-04-2017 12.30 - 14.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  10-05-2017 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 3. 3

  Verzoek Irakese Turkmenen Adviesraad in Nederland, namens Iraqi Turkmen Front, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

 4. 4

  Kabinetsreactie op CAVV advies inzake aansprakelijkheid van internationale organisaties

  Aangehouden van de vorige procedurevergadering.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Van der Staaij c.s. over beëindigen van de directe en indirecte financiering van organisaties die een boycot van Israël nastreven

  Aangehouden van de vorige procedurevergadering.

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 8-9 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag bezoek aan Myanmar van 11 oktober tot en met 13 oktober 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 23 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Strafzaken bipatriden in Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda NAVO-ministeriële bijeenkomst op 6 en 7 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift antwoord op de brief van het Humanistisch verbond, zoals toegezegd tijdens het Notaoverleg Mensenrechtenbeleid op 16 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op motie van het lid Sjoerdsma over het aanstellen van een speciale havenambassadeur (Kamerstuk 34550-V, nr. 31)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nederlandse deelname aan G20

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie naar aanleiding van een studie van dr. Limpach over geweld in periode 1945-1949 in Nederlands-Indië

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen van de commissie over de verlenging van de Nederlandse bijdrage aan Resolute Support (Kamerstuk 27925, nr. 601)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het amendement van het lid Servaes over budget ter bescherming en bevordering van mensenrechten (Kamerstuk 34 550 V, nr. 17)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 14 november 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Vaststellen van termijnen van inbrengdata voor schriftelijk overleggen.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2016Z21164 Aan minister Buza - 3e rappel beantwoording feit vragen motie Dijkstra 14-11-2016 15 november 2016 uitstelbrief ontvangen
  2016Z20594 Aan minister Buza - 2e rappel beantw feit vragen motie Dijkstra 07-11-2016
  2016Z20059 Aan ministers Buza Def BuHaOs VenJ - feit vragen verlenging Nl bijdragen Minusma 01-11-2016
  2016Z19114 Aan ministers Buza en Def - stvz art-100 verlenging Nl bijdrage Minusma 17-10-2016
  2016Z18012 Aan minister Buza - rappel beantw feit vragen motie Dijkstra 03-10-2016
  2016Z16255 Aan minister Buza- verzoek termijn kabinetsreactie AIV advies 08-09-2016
  2016Z16257 Aan leden Wilders en Bosma- Associatie overeenkomst EU en Oekraïne 08-09-2016
  2016Z11108 Aan minister Buza- reactie brf burger ambassade Kuala Lumpu 03-06-2016
  2016Z09098 Aan min buza inbreng feit. vr. motie lid Pia Dijkstra inzake openstellen burgerlijk huwelijk bruidsparen zonder Nederlandse nationaliteit of woonplaats 28-04-2016