Algemeen overleg

Spoor

Algemeen overleg: "Spoor "Deze vergadering is geweest
4e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 oktober 2016, over Spoor
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e herziene convocatie algemeen overleg Spoor d.d. 27 oktober

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

Gerelateerde zaken