E-mailprocedure : Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885) op maandag 4 juli

De vergadering is geweest

2 juni 2016
10:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie
Van: Nava D.
Verzonden: donderdag 2 juni 2016 10:50
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure: wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885) op maandag 4 juli
Urgentie: Hoog
 
Leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Gezien de reacties op onderstaand voorstel stel ik voor in de reguliere procedurevergadering op 8 juni 2016 een besluit te nemen. Ik zal aan Griffie Plenair vragen met alternatieven te komen. Die alternatieven zal ik in agenda van de procedurevergadering  aan u voorleggen.
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie & Enquêtecommissie FyraVan: Nava D.
Verzonden: dinsdag 31 mei 2016 11:06
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: E-mailprocedure: wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885) op maandag 4 juli
Urgentie: Hoog
 
Leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Voor  het wetgevingsoverleg over de wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885) is gereserveerd maandag 4 juli van 11.00 tot uiterlijk 15.30 uur.
 
Graag verneem ik uiterlijk donderdag 2 juni 2016 om 10.00 uur of u hiermee instemt.
 
Gezien de snel afnemende mogelijkheden om nog voor het zomerreces op een maandag een wetgevingsoverleg te houden,  kan niet gewacht worden tot de volgende reguliere procedurevergadering voor de vaststelling van de definitieve datum en het tijdstip voor het wetgevingsoverleg.
 
 
Met vriendelijke groet,
Dennis Nava
Griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie & Enquêtecommissie Fyra

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

    Te behandelen:

    Loading data