Werkbezoek : Werkbezoek over de Amsterdamse woningmarkt

De vergadering is geweest

27 mei 2016
10:00 - 13:00 uur
Locatie: Gemeente Amsterdam
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Bijlage

Deelnemers

 • R.E. van der Linde (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • Drs. M.J. van der Leeden ()

Agendapunten

 1. 1

  Uitnodiging voor een werkbezoek over de Amsterdamse woningmarkt op 27 mei 2016 van 10.00 tot 13.00 uur

  De leden Van der Linde (VVD), A. de Vries (PvdA), Ronnes (CDA) en Bashir (SP) hebben aangegeven dat zij kunnen deelnemen aan dit werkbezoek. Ook de griffier, de heer V.d. Leeden zal deelnemen aan dit werkbezoek.

  Indien u nog belanstelling heeft voor dit werkbezoek, dan vernemen wij dat graag uiterlijk 23 mei 2016 te 16.00 uur van u (bij voorkeur per e-mail: cie.wr@tweedekamer.nl).

  Nadere informatie omtrent dit werkbezoek ontvangt u zo spoedig mogelijk. U wordt verzocht op eigen gelegenheid naar dit werkbezoek te gaan.