Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering EUZA dd 15 december 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering EUZA dd 15 december 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Invulling AO's Rechtsstatelijkheid en Bevoegdhedenoverdracht

Details

Besluit: de commissie besluit de regering ten behoeve van de algemeen overleggen inzake rechtsstatelijkheid en mensenrechten en bevoegdhedenoverdracht, geagendeerd op 19 januari 2017, brieven te vragen met daarin een stand van zaken van deze onderwerpen. Voor de brief te ontvangen ten behoeve van het AO rechtsstatelijkheid en mensenrechten, verzoekt de commissie de regering in te gaan op de activiteiten en discussies binnen de Raad van Europa op dit terrein.
2
Gezamenlijke vergadering Eerste Kamer en Tweede Kamer

Details

De commissie besluit nader de belangstelling, geschikte data en onderwerpen te inventariseren voor een gezamenlijke vergadering met de commissie Europese Zaken in de Eerste Kamer.
3
De EU-Prioriteiten voor 2017 op basis van het Werkprogramma van de Europese Commissie worden dinsdag 19 december 2016 plenair vastgesteld.
4
Brievenlijst
5
Uitnodiging Parliament of Malta voor vergadering van voorzitters van commissies voor Europese zaken (COSAC) d.d. 22-23 januari 2017
11
14
Rapportage activiteiten Parlementaire vertegenwoordiging
15
Verslag van de werkzaamheden van de rapporteur Omtzigt alsmede aanbevelingen inzake meer transparantie van de regering richting het parlement over besluitvorming in de Europese Unie

Te behandelen:

16
Commissie-werkbezoek aan Londen inzake Brexit op 5-6 februari 2017

Details


Besluit: Zes leden (Maij, Mulder, Van Bommel, Omtzigt, De Roon en Vuijk) hebben zich voor het werkbezoek opgegeven.
17
Voorbereiding rondetafelgesprek Brexit (in beslotenheid)

Details


Besluit: de griffie zal de voorbereiding van het rondetafelgesprek verder ter hand nemen.
18
Stand van zaken monitoring evaluatie en vervolggesprek VIE-evaluatie (in beslotenheid)
20
Planning van voorbereiding Raad Algemene Zaken en Europese Raad tot en met meireces 2017 (na afstemming met ministerie)

Details


Besluit 1: De Informele Raad Algemene Zaken d.d. 23-24 januari 2017 voorbereiden met een algemeen overleg te plannen op woensdag 18 januari van 16.00 tot 18.00 uur.

Besluit 2: De voorbereiding van de Raad Algemene Zaken d.d. dinsdag 7 februari 2017 betrekken bij het plenaire debat over de Informele Europese Raad d.d. vrijdag 3 februari 2017 (nog te plannen; dit debat wordt separaat aangevraagd bij de Regeling van Werkzaamheden).

Besluit 3: De Raad Algemene Zaken d.d. 3 maart 2017 voorbereiden met een schriftelijk overleg en de inbrengtermijn vaststellen op maandag 27 februari te 14.00 uur (verkiezingsreces).

Besluit 4: De Europese Raad d.d. 9-10 maart 2017 voorbereiden met een schriftelijk overleg en de inbrengtermijn vaststellen op maandag 6 maart te 12.00 uur (verkiezingsreces).

Besluit 5: De Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid d.d. 25 april 2017 voorbereiden met een algemeen overleg te plannen op woensdag 19 april van 10.00 tot 12.00 uur, onder voorbehoud van bekrachtiging door de nieuw te constitueren Kamercommissie.

Besluit 6: De Raad Algemene Zaken d.d. 16 mei 2017 voorbereiden met een algemeen overleg te plannen op woensdag 10 mei van 14.00 tot 16.00 uur, onder voorbehoud van bekrachtiging door de nieuw te constitueren Kamercommissie.
21
Commissie-agenda

Details

20-12-2016 16:30 - 18:00 technische briefing Brexit
21-12-2016 11:30 - 12:00 extra-procedurevergadering
18-01-2017 16:00 - 18:00 AO Informele Raad Algemene Zaken 23-24 januari 2017
19-01-2017 11:30 - 12:30 procedurevergadering
19-01-2017 16:00 - 18:00 AO Europese Rechtstaat en Mensenrechten
19-01-2017 18:30 - 20:30 AO Bevoegdhedenoverdracht
22/23-01-2017 - COSAC (voorzitters) te Malta
01-02-2017 15:00 - 18:00 Rondetafelgesprek Brexit  
05/06-02-2017 werkbezoek Londen
09-02-2017 11:30 - 12:30 procedurevergadering
09-02-2017 13:30 - 15:00 Rondetafelgesprek Staat van de Europese Unie
09-02-2017 15:30 - 23:00 Plenair debat Staat van de Europese Unie 
15-02-2017 10:00 - 12:00 AO Meerjarig Financieel Kader
23-02-2017 11:30 - 12:30 procedurevergadering
27-02-2017 om 14:00 uur SO Raad Algemene Zaken d.d. 3 maart 2017 (verkiezingsreces)
06-03-2017 om 12:00 uur SO Europese Raad d.d. 9-10 maart 2017 (verkiezingsreces)
19-04-2017 10:00 - 12:00  AO Raad Algemene Zaken over Cohesiebeleid d.d. 25 april 2017 (onder voorbehoud van bekrachtiging door de nieuw te constitueren Kamercommissie)
10-05-2017 14:00 - 16:00 AO Raad Algemene Zaken d.d. 16 mei 2017 (onder voorbehoud van bekrachtiging door de nieuw te constitueren Kamercommissie)

Besluit: Ter informatie.