Wetgevingsoverleg : Jaarverslag BuHa-OS 2015, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking

De vergadering is geweest

21 juni 2016
18:00 - 21:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Spreektijden:

- Rapporteurs (Smaling en Dijkgraaf): 12 minuten (gezamenlijk)
- Beantwoording minister voor BuHa-OS
 
- Eerste termijn: VVD-PvdA: 6 minuten; SP-CDA-PVV-D66: 4 minuten;
  ChristenUnie-GroenLinks-SGP-PvdD: 3 minuten; overige fracties: 2 minuten.
 
- Tweede termijn: (exclusief restant van eerste termijn)
  VVD-PvdA: 3 minuten; SP-CDA-PVV-D66: 2 minuten;
  ChristenUnie-GroenLinks-SGP-PvdD: 2 minuten; overige fracties: 1 minuut.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.M.J. Ploumen
  minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • J. Taverne (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.P. van Laar (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  34475-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording vragen commissie over het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015 (Kamerstuk 34475-XVII, nr. 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (Kamerstuk 34475-XVII, nr. 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding jaarverslag van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Beantwoording op vragen commissie over het jaarverslag van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) 2015 (Kamerstuk 34 001, nr. 4)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijke vervolg op het wetgevingsoverleg van 23 november 2015 over inzichtelijkheid van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding rapportage Ontwikkelingsresultaten in Beeld - editie 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  IOB Beleidsdoorlichting ‘Gender Sense and Sensitivity’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsreactie op IOB-evaluatie "Met hernieuwde energie. Beleidsdoorlichting van de Nederlandse bijdrage aan hernieuwbare energie en ontwikkeling (2004-2014)"

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eindevaluatie activiteiten onder Medefinancieringstelsel II

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Decemberbrief 2015 voor de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over kas- en verplichtingenmutaties ten opzichte van de tweede suppletoire wet

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van de commissie over de economische en politieke situatie in Mozambique en de consequenties voor de Nederlandse hulpprogramma’s

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Motie ingediend tijdens het Wetgevingsoverleg

  Te behandelen:

  Loading data