Wetgevingsoverleg

Jaarverslag BuHa-OS 2015, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Wetgevingsoverleg: "Jaarverslag BuHa-OS 2015, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convo wetgevingsoverleg Jaarverslag BuHa-OS, onderdeel OS 21/6
Stenogram
Download Conceptverslag Wetgevingsoverleg Jaarverslag BuHa-OS 2015, onderdeel Ontwikkelingssamenwerking
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 21 juni 2016, over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
34475-XVII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2015

Te behandelen:

6
Beantwoording vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) (Kamerstuk 34475-XVII, nr. 2)

Te behandelen:

8
Beantwoording op vragen commissie over het jaarverslag van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) 2015 (Kamerstuk 34 001, nr. 4)

Te behandelen: