19
apr
Besloten debat
19 april 2016 14:00
Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Wet verduidelijking voorschriften woonboten

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Wet verduidelijking voorschriften woonboten"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag (34434) Wet verduidelijking voorschriften woonboten d.d. 19 april 2016

Agendapunten

1
Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Te behandelen: