E-mailprocedure : Aanbieden petitie Sluiting gevangenissen Veenhuizen en Ter Apel

De vergadering is geweest

29 maart 2016
17:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie
Van: Nava D.
Verzonden: dinsdag 29 maart 2016 17:06
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: Uitkomst e-mailprocedure aanbieden petitie Sluiting gevangenissen Veenhuizen en Ter Apel
 
 
Leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Ik kan u hierbij berichten dat de commissie instemt met het verzoek.
 
Met vriendelijke groet,

Dennis Nava
Griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie & Enquêtecommissie FyraVan: Nava D.
Verzonden: dinsdag 29 maart 2016 14:01
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: SPOED: emailprocedure aanbieden petitie Sluiting gevangenissen Veenhuizen en Ter Apel
Urgentie: Hoog
 
 
Leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Hierbij treft aan een verzoek tot aanbieding van een petitie tegen de sluiting van de gevangenissen Veenhuizen en Ter Apel. Indien u hiermee instemt, zal de petitie morgenochtend om 09.45 uur plaatsvinden, voorafgaand aan het algemeen overleg over gevangenissen/tbs.
 
Gaarne verneem ik uiterlijk hedenmiddag om 17.00 uur of u hiermee instemt.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Dennis Nava
Griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie & Enquêtecommissie Fyra
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek VVD Statenfractie Drenthe, namens Provinciale Staten van Drenthe, tot aanbieding petitie 'Sluiting gevangenissen Veenhuizen en Ter Apel' d.d. 29 maart 2016