Agendapunten

  1. Verzoek tot aanbieding van petitie om het opsporen en berechten van paardenbeulen hogere prioriteit te geven