Debat geweest
7 december 2016 | 09:30 - 10:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(tijdstip gewijzigd ivm Plenaire overlap)

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 7 december 2016
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering I&M d.d. 7 december te 09.30 uur

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

2
Aanbod Algemene Rekenkamer technische briefing Financiering hoofdwatersysteem

Details

Besluit: Ingaan op het aanbod van de Algemene Rekenkamer om een besloten technische briefing te verzorgen over haar nog te verschijnen onderzoek naar de financiering van het hoofdwatersysteem, op donderdag 15 december 2016 van 10.15 tot 11.15 uur (voorafgaand aan de publicatie van het onderzoek).
Noot:
 • De volgende leden hebben zich aangemeld: De Boer (VVD), Jacobi (PvdA), Belhaj (D66), Houwers (Houwers).
 • De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de financiering van de instandhouding van het hoofdwatersysteem. Het gaat hierbij om de uitgaven voor onderhoud, renovatie en vervanging van dijken en dammen, sluizen en stuwen en dergelijke om te beschermen tegen hoogwater, ter regulering van de hoeveelheid water en de kwaliteit van water.
 • In de afgelopen twee jaar heeft de Algemene Rekenkamer soortgelijk onderzoek gedaan naar de instandhouding van de hoofdwegen en de hoofdvaarwegen. Ook bij het hoofdwatersysteem is Rijkswaterstaat de uitvoerende dienst voor de rijksoverheid. De waterkeringen die beheerd worden door de waterschappen vallen buiten dit onderzoek.
 • Aanleiding voor dit en de twee vorige onderzoeken vormt het besluit van de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu in 2011 om extra geld uit te trekken voor de instandhouding van de infrastructuur. Centrale vraag is: volstaan de budgetten die de minister uittrekt en waar het parlement toestemming voor heeft verleend? Ook de vraag welke informatie de Kamer krijgt over ontwikkelingen bij de instandhouding van dit infranetwerk komt in dit onderzoek aan de orde.
3
Aanbieding rapport 'Minimaal elke vijfde euro uit de EU-begroting aan klimaatactie besteden' van ERK
8
Spreektijden notaoverleg Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Details

Besluit: De spreektijden voor het notaoverleg Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet d.d. 19 december 2016 van 10.00-18.00 uur als volgt vaststellen (eerste termijn/tweede termijn):
 • VVD en PvdA: 15/7
 • SP, CDA, PVV, D66: 8/4
 • CU, GL, SGP, PvdD: 5/2
 • 50Plus, Kuzu/Öztürk, Bontes/Van Klaveren: 4/1
 • Houwers, Klein, Monasch, Van Vliet: 3/1
17
Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg

Te behandelen:

36
Prioritaire EU-dossiers 2017
40
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling. Op 9 november 2016 heeft de commissie besloten de plenaire behandeling aan te houden in verband met een mogelijk te ontvangen nota van wijziging. 
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 • Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
 • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
  Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 • Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 • Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
  Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
 • Debat over het kernafval in Petten
  Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
 • Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
 • Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie
  Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 8 november 2016.
 • Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 8 november 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
 • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
 • Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
   
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Spoor (AO d.d. 27 oktober 2016)
  Eerste spreker: het lid Madlener (PVV)
 • VAO Luchtvaart (AO d.d. 30 november 2016)
  Eerste spreker: het lid Elias (VVD)