Debat geweest
26 oktober 2016 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IM d.d. 26 oktober 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 26 oktober 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

14
Lijst van vragen en antwoorden over de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017

Te behandelen:

19
BOR-notitie - IBO Flexibilisering in infrastructurele planning
43
Uitwerking van de motie van het lid Jacobi over een werkbaar alternatief voor de nu geplande bomenkap in het kader van het project Stroomlijn (Kamerstuk 27625, nr. 355)

Te behandelen:

55
Handleiding EU-rapporteurschap in de Tweede Kamer
57
Plenaire debatten en dertigledendebatten op I&M-gebied

Details

Debatten:
 1. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
   
 2. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
  Besluit: Het lid Van Veldhoven verzoeken in overleg met de leden Van Tongeren (GL) en Tanamal (PvdA) te bezien of zij kunnen komen tot een voorstel aan de Kamer voor het samenvoegen van verschillende debatten op dit terrein.
   
 3. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  Besluit: Het lid Dik-Faber voorstellen dit debat toe te voegen aan het algemeen overleg Milieuraad d.d. 6 december 2016.
   
 4. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
  Besluit: Het lid Sjoerdsma voorstellen dit debat toe te voegen aan het algemeen overleg Nucleaire veiligheid d.d. 7 december 2016. NB: voor het debat is ook de minister van BuHa-OS uitgenodigd, voor het AO niet.
   
 5. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
  Besluit: Het lid Van Tongeren verzoeken in overleg met de leden Van Veldhoven (D66) en Tanamal (PvdA) te bezien of zij kunnen komen tot een voorstel aan de Kamer voor het samenvoegen van verschillende debatten op dit terrein.
   
 6. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
  Beluit: Het lid Van Veldhoven voorstellen dit debat toe te voegen aan het algemeen overleg Duurzaamheid en milieu d.d. 29 november 2016. NB: voor het debat is ook de minister van EZ uitgenodigd, voor het algemeen overleg niet.
   
 7. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
  Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
  Besluit: Toevoegen aan AO Luchtvaart d.d. 30 november 2016 (dit debat gaat over een onderzoek dat het RIVM uitvoert naar ultrafijn stof rondom Schiphol, waarvan de eindresultaten rond 2020 worden verwacht).
  Noot: Het lid Thieme heeft gemeld dan bereid te zijn het debat in te trekken en dat inmiddels ook gedaan.
   
 8. Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
   
 9. Debat over asbest
  Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
  Besluit: Toevoegen aan algemeen overleg Externe veiligheid d.d. 14 december 2016 en dat overleg omdopen tot 'Externe veiligheid en asbest'.
  Noot: Het lid Smaling zal het debat intrekken.
   
 10. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
  Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  Besluit: Het lid Koser Kaya voorstellen dit debat toe te voegen aan een nog te plannen algemeen overleg Ruimtelijke ordening (te houden na ontvangst van de toegezegde brief over het Kustpact en de Structuurvisie Ondergrond).
   
 11. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
  Besluit: Onderwerp is reeds geagendeerd voor algemeen overleg Transportraad d.d. 16 november 2016.
   
 12. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot
  Aangevraagd door het lid Voortman (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 september 2016.
   
 13. Debat over het kernafval in Petten
  Als dertigledendebat aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016, in de regeling van 8 september 2016 omgezet in meerderheidsdebat.
   
 14. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 21 september 2016.
  Besluit: Het lid Van Veldhoven verzoeken in overleg met de leden van Tongeren (GL) en Tanamal (PvdA) te bezien of zij kunnen komen tot een voorstel aan de Kamer voor het samenvoegen van verschillende debatten op dit terrein.
   
Dertigledendebatten:
 1. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
  Besluit: Het lid Van Tongeren voorstellen dit debat toe te voegen aan een nog te plannen algemeen overleg Spoor, te houden voor het Kerstreces eind dit jaar.
   
 2. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
   
 3. Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
  Noot: dit debat is tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 25 oktober 2016 omgezet in een meerderheidsdebat en heeft plaatsgevonden in de avond van woensdag 26 oktober 2016.
   
 4. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 6 juli 2016.
58
Wetgevings- en tweeminutendebatten op I&M-gebied

Details

Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
 • 34397 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid
  De eerste termijn van de behandeling van dit wetsvoorstel vond plaats in een wetgevingsoverleg d.d. 27 juni 2016. De commissie heeft op 5 oktober 2016 besloten deze behandeling plenair te vervolgen.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO)):
 • VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
 • VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13 september 2016)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
 • VAO Circulaire economie (AO d.d. 5 oktober 2016)
  Eerste spreker: het lid Van Veldhoven (D66)
59
Voorstel van het lid De Boer (VVD) om het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart uit te nodigen voor het rondetafelgesprek Beprijzing en Markt binnenvaart d.d. 30 november 2016

Details

Besluit: CBRB wordt uitgenodigd voor het tweede blok van het programma voor dit rondetafelgesprek. 
60
Voorstel van de leden Dijkstra (VVD, rapporteur van het groot project ERTMS) en De Boer (VVD) aan collega-woordvoerders om zich aan te sluiten bij hun werkbezoek aan een ERTMS-testruimte in Brussel op maandag 5 december 2016

Details

Besluit: Overlaten aan individuele leden/fracties.
61
Voorstel van het lid Van Helvert (CDA) om de inbrengdatum van het schriftelijk overleg inzake de positionering van ProRail d.d. 2 november 2016 met een week naar achter te verplaatsen in verband met de begrotingsbehandeling

Details

Besluit: Inbrengdatum voor het schriftelijk overleg Positionering ProRail vaststellen op 9 november 2016 te 12.00 uur.