Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Economische Zaken op 21 juni 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Economische Zaken op 21 juni 2016.

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

12
De aanwezigheid van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu bij het opnieuw te plannen algemeen overleg Mestbeleid.

Details

Besluit: Het algemeen overleg Mestbeleid zal opnieuw worden ingepland met de staatssecretaris van Economische Zaken en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu op donderdag 10 november 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.
13
Voorstel van het lid Lodders (VVD) om het Plan van Aanpak NVWA tot groot project te maken, inclusief een tijdsplanning

Te behandelen:

14
Verslag van een schriftelijk overleg over de Voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming (Kamerstuk 33 348, nr. 177)

Te behandelen:

17
Verzoek van het lid Van Gerven om een gesprek te organiseren met de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa), gevolgd door een algemeen overleg antibiotica n.a.v. het nieuwe rapport van de SDa waaruit blijkt dat de antibioticareductie lager is dan verwacht

Te behandelen:

18
Verzoek van het lid Van Dekken om een reactie te vragen op het boek 'Leven met Q-koorts; het dagelijkse gevecht' te ontvangen voor het nog te plannen Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (staatssecretaris EZ, minister VWS)

Te behandelen:

21
(dertig) leden debatten

Details

 1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M) (agenderen na ommekomst van de brief over het bericht dat tuinders nog altijd gif lozen op sloten in Delfland n.a.v. de RvW d.d. 31-5-2016; in de procedurevergadering van EZ d.d. 5 april 2016 is gevraagd om een reactie op de uitzending van Radio Reporter op 3 april 2016)
 2. Debat over het WRR rapport ‘Naar een voedselbeleid’ (Klaver) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 3. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts)
  (staatssecretaris I&M en staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer
 4. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Heerema) (staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van de fitnesscheck Vogel- en Habitatrichtlijn, de brief over het actieplan 'Natuurbescherming in Nederland' n.a.v. de RvW d.d. 14 april 2016 en de brief over het rapport 'De toestand van de Brabantse natuur' n.a.v. de procedurevergadering EZ d.d. 28 april 2016)
 5. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (staatssecretaris EZ)
 6. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (staatssecretaris EZ en minister VWS) 
 7. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (minister EZ) (agenderen na ontvangst van de rapportage over het betaalgedrag van provincies en gemeenten)
 8. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (minister EZ)
 9. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (staatssecretaris EZ, minister VWS)
 10. Debat over het nieuwe gasbesluit (Van Veldhoven) (minister EZ)
 11. Debat (voorafgegaan door een brief) over biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (staatssecretaris EZ)
 12. Debat over de berichtgeving dat Nederlandse rozenkwekers naar Afrika vertrekken (Lodders) (staatssecretaris EZ)
 13. Debat over uitspraken van de staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel
  (Geurts) (staatssecretaris EZ)
 14. Debat (voorafgegaan door een brief) over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (staatssecretaris EZ en minister VWS)
 15. Debat (voorafgegaan door een brief) over proefboringen naar gas in natuurgebied Schiermonnikoog (Van Tongeren) (minister EZ)
 16. Debat over het rapport Breed welvaartsbegrip (Vermeij) (commissie Breed welvaartsbegrip)
 17. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (minister EZ) 
 18. Dertigledendebat over het bericht "Oekraïnse plofkippenfabriek strijkt neer en Veenendaal" (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)
 19. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (staatssecretaris EZ, minister V&J)
 20. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (minister EZ)
 21. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (minister EZ)
 22. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (minister EZ)
24
Verzoek Ambassade van Zweden, namens delegatie commissie voor Industrie en Handel van het Zweedse Parlement, om gesprek met vaste commissie voor Economische Zaken over stimulatie van export, oprichting nieuwe bedrijven en TTIP d.d. 5 september 2016
27
Reactie op het rapport “From a succesful past to a promising future - Challenges and opportunities for the Dutch gas infrastructure” van het ING Economisch Bureau

Te behandelen:

28
Voorstel programma rondetafelgesprek ontwerpbesluit Gaswinning Groningen donderdag 8 september 2016
29
Concept-programma werkbezoek Groningen maandag 5 september 2016
30
Voorstel t.a.v. algemeen overleg Energieakkoord op 29 juni 2016 indien de plenaire behandeling van de wijziging van de Mijnbouwwet op 29 juni 2016 plaatsvindt

Details

Besluit:  Indien de plenaire behandeling van de Wijziging van de Mijnbouwwet (TK 34 348) en Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (TK 34 390) op woensdag 29 juni 2016 wordt ingepland waardoor er overlap is met het AO Energieakkoord dat gepland staat van 13.00 tot 16.00 uur dan zal dit AO als volgt worden gepland:
1) Het AO Energieakkoord wordt verzet naar woensdag 6 juli van 10.00 tot 13.00 uur;

2) Het verzamel AO Energie, dat momenteel gepland staat op woensdag 6 juli van 10.00 tot 12.00 uur, komt hierdoor te vervallen en wordt ingepland op woensdag 5 oktober  2016 van 13.00 tot 16.00 uur
 
34
Uitkomsten van de eerste tender van de regeling Toekomstfondskrediet voor Onderzoeksfaciliteiten (TOF-regeling) en uitvoering van het amendement van de leden Mei Li Vos en Verhoeven (Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 163)

Te behandelen:

41
Reactie op het verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 mei 2016, over nadere informatie over afspraken uit 2005 met Shell en ExxonMobil in relatie tot de gaswinning in Groningen

Te behandelen:

44
Uitnodiging minister van Economische Zaken en Europese Commissie voor Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en MKB voor stakeholdersconferentie "Working together to strengthen the Single Market for EU businesses and consumers" d.d. 13 juni 2016
45
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Economische Zaken 2015 (Kamerstuk 34475-XIII)

Te behandelen:

46
Beantwoording op vragen commissie over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds (XIII) (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 2)

Te behandelen:

47
Beantwoording op vragen commissie over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015 (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 1)

Te behandelen:

53
Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van EZ te verzoeken z.s.m. en in ieder geval in de week voorafgaand aan de behandeling van de voorjaarsnota de uitvoering van motie Ronnes cs. (Kamerstuk 34475-XIII, nr. 20) over verder inzicht geven in de middelen in de begrotingsreserve duurzame energie, aan de Kamer te sturen.

Te behandelen:

55
Verzoek van het lid Geurts de minister van EZ te verzoeken voor het a.s. algemeen overleg Marktwerking en Mededinging de Kamer te informeren over de gewijzigde beleidsregel duurzaamheid en mededinging of deze te publiceren en naar de Kamer te sturen (zie Kamerstuk 31532, nr. 162).

Te behandelen:

56
Verzoek van het lid Agnes Mulder de minister van Economische Zaken te vragen z.s.m. het overzicht van de schademeldingen ten gevolge van aardbevingen in de afgelopen tien jaar per maand en per gemeente toe te zenden, bij voorkeur voor de behandeling van de mijnbouwwet (zie Kamerstuk 33529, nr. 212).

Te behandelen: