Algemeen overleg

Circulaire economie

Algemeen overleg: "Circulaire economie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 17 december 2015, over Circulaire economie
Convocatie commissieactiviteit
Download 5e herziene convocatie algemeen overleg circulaire economie d.d. 17 december te 14.00 uur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Uitvoering van de motie van het lid Remco Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie (Kamerstuk 30872, nr. 154)

Te behandelen:

Gerelateerde zaken