Algemeen overleg : Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling/Krimp

De vergadering is geweest

14 januari 2016
15:00 - 17:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst
Herziene convocatie:
- I.v.m. plenair debat op 10 december 2015 wordt het algemeen overleg verplaatst naar 14 januari 2016
- Toevoeging agendapunten *)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • S.A. Blok
  minister voor Wonen en Rijksdienst

Deelnemers

 • J. Houwers (Houwers)
 • R.A. van Vliet (Van Vliet)
 • H.A.G. Ronnes (CDA)
 • A.A. (Albert) de Vries (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • F. Bashir (SP)
 • B. Madlener (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op motie van het lid Van Vliet over het mogelijk maken van experimenten in krimpgebieden (Kamerstuk 34 300 XVIII, nr. 35)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Vragen en toezeggingen inzake Bevolkingsdaling/Krimp

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op de aangenomen moties, ingediend bij het VAO Bevolkingsdaling/Krimp van 20 mei 2015

  Te behandelen:

  Loading data