Algemeen overleg

Milieuraad d.d. 20 juni 2016

Algemeen overleg: "Milieuraad d.d. 20 juni 2016"Deze vergadering is geweest
4e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

Als u het algemeen overleg voorafgaande aan de Milieuraad d.d. 20 juni 2016 plenair wilt afronden in een tweeminutendebat (VAO) inclusief stemmingen, dan dient u een vooraankondiging van het VAO te doen tijdens de regeling van werkzaamheden van dinsdag 14 juni a.s.

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 juni 2016, over de Milieuraad d.d. 20 juni 2016
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e herziene convocatie algemeen overleg Milieuraad (20 juni) d.d. 14 juni 2016

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

6
Evt. fiches