Debat geweest
15 november 2016 | 16:15 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie WR d.d. 15 november 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. WR d.d. 15 november 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Antwoorden op het verslag van een schriftelijk overleg over ontwikkeling middenhuursegment (Kamerstuk 32 847 en 27 926, nr. 279)

Te behandelen:

9
Beantwoording op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 i.v.m. wijzigen voorschriften omtrent vervreemden geliberaliseerde en te liberaliseren woongelegenheden door toegelaten instellingen (Kamerstuk 32 847, nr. 280)

Te behandelen:

14
Commissie activiteiten gepland en ongepland

Details

Gepland:
15-11-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
23-11-2016 10.00 - 11.00  Technische briefing  Autoriteit Woningcorporaties 
23-11-2016 11.00 - 12.00  Gesprek  Aedes-Benchmark     
29-11-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
06-12-2016 16.00 - 18.00  Algemeen overleg Energiebesparing gebouwde omgeving      
08-12-2016 10.00 - 14.00  Algemeen overleg Staat van de Woningmarkt 
12-12-2016 10.30 - 12.30  Wetgevingsoverleg Veegwet wonen
12-12-2016 12.30 - 14.30  Wetgevingsoverleg Wet verduidelijking voorschriften woonboten
13-12-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 

Ongepland:
Verzamel algemeen overleg over o.a. Ontwikkeling ruimtelijke verschillen in Nederland
Algemeen overleg Bouwregelgeving

 
15
Voortgang plenaire behandeling debat inzake de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34548)

Te behandelen: