Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

14 april 2016
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • F. Teeven (VVD)
 • J. Taverne (VVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • R.P. van Laar (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie


  14-04-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  26-04-2016 16.30 - 18.30 Algemeen overleg RBZ/Handelsraad 
  26-04-2016 19.00 - 21.00 Algemeen overleg RBZ/Ontwikkelingssamenwerking
  28-04-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  17-05-2016 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Gezondheidssystemen
  19-05-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  02-06-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  16-06-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  21-06-2016 18.00 - 21.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (was 29 juni)
  22-06-2016 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  22-06-2016 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling
  23-06-2016 12.30 - 14.30 Algemeen overleg Bedrijfsleveninstrumentarium
  30-06-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  07-07-2016 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 

  Nog te plannen activiteiten:
  - Rondetafelgesprek Landrechten

  Besluit: De commissie besluit een algemeen overleg Noodhulp te plannen, vóór het zomerreces.
 3. 3

  Verzoek Dorcas namens Dutch Relief Alliance (DRA) voor ontvangst in bijzondere procedure/bijeenkomst over Ukraine Joint Response

 4. 4

  Verzoek PAX, namens mijnbouw slachtoffer uit Colombia, tot ontvangst in bijzondere procedure/bijeenkomst over mensenrechtenschendingen in het mijnbouwgebied d.d. 21 of 22 april 2016

 5. 5

  Voorstel van het lid Van Laar op verzoek van Oxfam Novib voor ontvangst van delegatie uit Honduras in bijzondere procedure over moord op mensenrechtenactiviste Berta Cáceres en rol Europese banken in het Agua Zarca project

 6. 6

  Behandeling van de jaarverantwoording over 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Opzet Beleidsdoorlichting VN-kanaal (Kamerstuk 34124, nr. 4)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Schriftelijke vervolg op het wetgevingsoverleg van 23 november 2015 over inzichtelijkheid van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op brief Stimo Advies, namens Inpa, om informatie over IBO regeling i.v.m. dreigende onteigening grond in Bolivia

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  De Nederlandse inzet bij de Wereldbank Voorjaarsvergadering 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek van het lid Gesthuizen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 maart 2016, over het bericht dat hulpverleningsorganisaties niet meer in de opvang op Lesbos wensen te werken

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lijst met EU-voorstellen (week 13)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding rapport 'Eindverantwoording van de hulpgelden 2010-2014 voor Haïti'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding rapport 'Monitoring beleid voor ontwikkelingssamenwerking: het financieringskanaal bedrijfsleven; Stand van zaken 2014'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding advies 'Daadkracht door de Dutch diamond: ondernemen in het licht van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelen' van AIV

 16. 16

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2016Z06896 Aan min BuHa-OS Toekomst handels- en economische betrekkingen EU Turkije 05-04-2016
  2016Z06700 Aan min BuHa-OS Verzoek om brief inzake actuele stand van zaken met betrekking tot het bedrijfsleveninstrumentarium 31-03-2016
  2016Z06704 Aan min BuHa-OS Verzoek om brief over beleidsinzet inzake gezondheidssystemen 31-03-2016
  2016Z04547 Aan min BuHa-OS Verzoek om stand van zaken vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) 03-03-2016   Brief wordt waarschijnlijk nog deze week, maar in ieder geval ruim vóór het AO RBZ Handelsraad van 26 april a.s. aan de Kamer toegezonden.