Algemeen overleg

Energie (Verzamel algemeen overleg)

Algemeen overleg: "Energie (Verzamel algemeen overleg)"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie: 10 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 4e Herziene convocatie algemeen overleg Energie (verzamel AO) 10 februari 2016; agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2016, over Energie (Verzamel algemeen overleg)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op het verzoek van het lid Van Veldhoven, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 17 juni 2015, over de Voortgangsrapportage 2013/2014 richtlijn hernieuwbare energie

Te behandelen:

5
Reactie op het verzoek van het lid Agnes Mulder, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 13 oktober 2015, over openbaar maken advies Raad van State en wijziging Activiteitenbesluit Milieubeheer (rendementseisen kolencentrales)

Te behandelen:

6
Aanbieding van het Jaarverslag 2014, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en van het Jaarverslag 2014 van EBN B.V.

Te behandelen:

9
Reactie op het verzoek van het lid Jan Vos, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 december 2015, over ‘the Breakthrough Energy Coalition’ en het ‘Mission Innovation’-initiatief tijdens klimaatconferentie in Parijs

Te behandelen:

12
Reactie op motie van de leden Dijkgraaf en Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten (Kamerstuk 34 300-XIII, nr. 56)

Te behandelen: