Procedurevergadering : Procedurevergadering (verlenging i.v.m. evaluatieoverleg)

De vergadering is geweest

7 juli 2016
11:30 - 13:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Europese Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • K. Verhoeven (D66)
 • H. van Bommel (SP)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • A. (Anne) Mulder (VVD)
 • Voorzitter
  M. Azmani (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Toegang EU database Delegates Portal (vml. Extranet)

  Per 1 juli is er een nieuw systeem voor de raadpleging van Europese agenda's en onderhandelings-documenten: het zgn. Delegates Portal van de Raad van de EU. Het systeem, de opvolger van het voormalige EU-Extranet,  is te benaderen via https://delegates.consilium.europa.eu. Het wachtwoord voor deze EU-databank wijzigt regelmatig, en opnieuw in augustus . Leden kunnen het nieuwe wachtwoord ophalen bij het Centraal Informatie Punt. Indien een Kamerlid dat al eerder heeft gedaan en de verklaring over de behandeling van interne (limite) raadsdocumenten heeft ondertekend, kan hij/zij een medewerker machtigen het wachtwoord op te halen. Kamercommissies worden over deze wijzigingen actief geïnformeerd via hun EU-adviseur en in de tekst van de EU-notities en signaleringen.
 2. 2

  Behandelvoorbehoud Communication from the European Parliament and the council on endocrine disruptors and the draft Commission acts setting out scientific criteria for their determination in the context of the EU legislation on plant protection products and biocidal products COM (2016), nr. 350

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Kabinetsreactie op de uitslag van het referendum over EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Geannoteerde agenda van de Europese Raad van 28 en 29 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Medewerking inzake een technische briefing voor een werkbezoek aan Noorwegen en Finland

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Europees transparantieregister

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verslag van de Raad Algemene Zaken van 24 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag Europese Raad van 28 en 29 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Advies van de commissie voor de Werkwijze over de procedure voor een zgn. 'groene kaart'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Brief van de commissie voor de Werkwijze over uw voorstel tot wijziging van de procedureregeling behandelvoorbehoud

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Notitie ervaringen EU-Rapporteurschap

 13. 13

  Petitie ontvangen op 28 juni 2016

 14. 14

  Duo-rapporteurschap Meerjarig Financieel Kader

  Besluit: De leden Anne Mulder (VVD) en Koolmees (D66) worden benoemd als rapporteurs MFK (lange-termijn EU begroting). Zij zullen onderzoeken: 1.Hoe het besluitvormingsproces rond de mid-term review en het MFK zal verlopen; 2.Welke relevante documenten er reeds zijn en welke nog zullen verschijnen; 3.Of het mogelijk is een eensluidend standpunt in de Tweede Kamer te formuleren over het MFK en, indien dit het geval is, nagaan of het kansrijk is om steun te zoeken voor dit standpunt bij andere parlementen van de EU-landen.
  Zo spoedig mogelijk na het reces zal tijdens een procedurevergadering  cf. art. 30a RvO besloten worden welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan het rapporteurschap zullen worden verbonden, evenals de duur van het rapporteurschap. De commissie FIN is volgcommissie bij deze activiteiten.
 15. 15

  Commissie-agenda

  10/11-07-2016 COSAC Voorzittersoverleg in Bratislava
  SO dins. 19 juli om 12.00 uur - Informele Raad Algemene Zaken dd 24/25 juli 2016
  02/04-09-2016 GBVB conferentie in Bratislava (DEF/BUZA)
  08-09-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  13-09-2016 18:30 - 20:00 AO Raad Algemene Zaken dd 20 september 2016
  29-09-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  11-10-2016 18:30 - 20:00 AO Raad Algemene Zaken dd 18 oktober 2016
  13-10-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  16/18 -11-2016 Artikel-13 conferentie in Brussel
  18/22-11-2016 werkbezoek aan Noorwegen en Finland (data onder voorbehoud)
  03-11-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  10-11-2016 14:00 - 15:30 AO Raad Algemene Zaken dd 15 november 2016 
  16-11-2016 10:00 - 12:00 AO EU-Informatievoorziening
  24-11-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
  13/15-11-2016 COSAC Plenair in Bratislava
  01/02-12-2016 IPC EnergieUnie en Digitale Economie in Bratislava 
  15-12-2016 11:30 - 12:30 Procedurevergadering
    
  Besluit: Ter informatie.
   
 16. 16

  Briefing door hoog-ambtelijke vertegenwoordiging van DG Budget

  Besluit: Door middel van een emailprocedure deelname inventariseren voor de ontvangst van een ambtelijke delegatie van DG Budget van de Europese Commissie op vrijdag 28 oktober 2016 tussen 14-15u.

  Noot: Op vrijdag 28 oktober zullen de directeur-generaal en plv. directeur-generaal van DG Budget van de Europese Commissie een bezoek brengen aan Den Haag. Zij spreken bij het Ministerie van Financiën onder andere over het financieel reglement, het meerjarig financieel kader en performance-based budgeting. Voorstellen voor de herziening van het MFK 2021-2027 worden dit najaar verwacht. Verzocht is om na te gaan of een gesprek met de DG en plv. DG kan worden georganiseerd met leden van de commissies Europese Zaken en Financiën op vrijdagmiddag 28 oktober 2016. Het voorgestelde tijdstip is 14.00u-15.00u. De commissie Financien zal als volgcommissie worden betrokken bij deze activiteit.
 17. 17

  Verzoek ontvangst diplomatenklasje Buitenlandse Zaken

  Op verzoek van het organiserende Instituut Clingendael zal het lid Maij (PvdA) de deelnemers van de opleiding tot startend beleidsmedewerker van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op 15 september in bijzondere procedure ontvangen.
 18. 18

  Afscheid medewerkers

  De voorzitter neemt onder dankzegging namens de commissie afscheid van Caroline Keulemans, EU-adviseur I&M, Johan Dekker, trainee op het kantoor in Brussel en Manon van de Ven, stagiair bij de EU-staf.
 19. 19

  Afsluiting jaar

  De voorzitter dankt de Leden en de ambtelijke ondersteuning van de commissie voor hun inzet, met name rondom de bijzondere activiteiten tijdens de succesvolle parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap.
  Het lid Maij dankt namens de commissie de voorzitter voor zijn inspanningen voor de commissie dit seizoen. Eenieder wordt een goed zomerreces gewenst.