Algemeen overleg

Telecommunicatie

Algemeen overleg: "Telecommunicatie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene convocatie algemeen overleg Telecommunicatie op 18 november 2015
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 november 2015, over Telecommunicatie

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Reactie op de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 8 oktober 2015 in de door Sky Radio, Radio 538 en Q-Music ingestelde hogere beroepen tegen de in 2011 opgelegde verlengingsprijzen van de landelijke commerciële FM-vergunningen

Te behandelen: