Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 28 juni 2016
Agenda procedurevergadering
Download 2e Herziene agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 28 juni 2016

Deelnemers


Agendapunten

8
Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit tot wijziging van de het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Kamerstuk 32 847, nr. 227)

Te behandelen:

12
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34485-XVIII)

Te behandelen:

13
Activiteiten van de commissie voor Wonen en Rijksdienst

Details

Gepland:
28-06-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
29-06-2016 10.00 - 12.00 uur Algemeen overleg Hypotheekverstrekking
29-06-2016 12.00 - 12.00 uur Inbreng schriftelijk overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015 
29-06-2016 15.30 - 18.00 uur Rondetafelgesprek evaluatie verhuurdersheffing
05-07-2016 13.30 - 13.45 uur (Voorgenomen) Petitieaanbieding Woonbond inzake verhuurdersheffing
05-07-2016 16.00 - 16.00 uur Inbreng verslag Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars
05-07-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
05-07-2016 17.30 - 20.30 uur Huisvesting doelgroepen
06-07-2016 12.00 - 15.00 uur Algemeen overleg Evaluatie verhuurdersheffing en stedelijke ontwikkeling
06-07-2016 16.00 - 18.00 uur Algemeen overleg Krimp en bevolkingsdaling
Zomerreces van 08-07-2016 t/m 05-09-2016
06-09-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
20-09-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
04-10-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
01-11-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
15-11-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
29-11-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
13-12-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering
20-12-2016 16.15 - 17.00 uur Procedurevergadering

Ongepland:
Algemeen overleg Bouwregelgeving
Algemeen overleg Openbaar Bestuur
15
Toezeggingen gedaan tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel inzake de energieprestatievergoeding (Kamerstuk 34 228)

Te behandelen:

16
Verslag van een schriftelijk overleg over de beantwoording vragen commissie betreffende de aanbieding van de Toezichtvisie en het Meerjarenprogramma 2016-2020 van de Autoriteit woningcorporaties (Kamerstuk 29453, nr. 416)

Te behandelen:

17
Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met stimulering van middensegment en renovatie) (Kamerstuk 27 926, nr. 261)

Te behandelen: