Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 14 juni 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. Wonen en Rijksdienst d.d. 14 juni 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op de brief van de Vereniging van Onafhankelijke Makelaars (VVOM) inzake vermeende kartelvorming door drie brancheorganisaties van makelaars in het kader van taxaties

Te behandelen:

5
Afschrift van de model-bestuursverklaring die is toegestaan bij de verantwoording van het gebruik van woningen voor (maatschappelijke) opvang (n.a.v. motie 32 847, nr. 236)

Te behandelen:

7
Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

Te behandelen:

10
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Wonen en Rijksdienst (Kamerstuk 34475-XVIII, nr. 4)

Te behandelen:

11
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij Wonen en Rijksdienst (XVIII) (34 475-XVIII, nr. 2)

Te behandelen:

12
14
Activiteiten commissie WR

Details

Gepland:
14-06-2016 16.15 - 17.00 Procedurevergadering
28-06-2016 16.15 - 17.00 Procedurevergadering
29-06-2016 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Hypotheekverstrekking
30-06-2016 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015 (Nieuwe datum)
05-07-2016 16.15 - 17.00 Procedurevergadering
05-07-2016 17.30 - 20.30 Huisvesting doelgroepen
06-07-2016 12.00-15.00 Algemeen overleg Evaluatie verhuurdersheffing en stedelijke ontwikkeling
06-07-2016 16.00-18.00 Algemeen overleg Krimp en bevolkingsdaling


Ongepland:
Bouwregelgeving
Openbaar Bestuur
15
Reactie op het verzoek van het lid Bashir, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 mei 2016, over het bericht dat het kabinet het mes gaat zetten in de huurtoeslag en toezending IBO

Te behandelen:

16
Verzoek van het lid Bashir (SP) om een reactie te vragen aan de minister voor Wonen en Rijksdienst inzake 1. het onderzoek van COELO (RUG) naar de gevolgen van de verhuurderheffing en 2. op de brief van de gemeente Amsterdam, ondertekend door burgemeester Van der Laan 3 juni 2016, over de gevolgen van de verhuurderheffing in Amsterdam.

Te behandelen:

17
Nog te ontvangen evaluatie van de minister voor Wonen en Rijksdienst van de verhuurdersheffing.

Details

Vooruitlopend op de spoedig te ontvangen evaluatie van de Verhuurdersheffing besluit de commissie 1) een rondetafelgesprek te organiseren en 2) een algemeen overleg (van 3 uur) voor het zomerreces te houden.