Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Status aanpassing strijdige en discutabele certificaten in het erkende stelsel

  Te behandelen:

 3. Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

  Te behandelen:

 4. Resultaten onderzoek naar het energielabel voor woningen

  Te behandelen:

 5. Wijzing van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

  Te behandelen:

 6. Reactie op het artikel ‘Het einde van de woningbouwvereniging’

  Te behandelen:

 7. Voortgang wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

  Te behandelen:

 8. Toelichting onderliggende cijfers Masterplan Friesland (CJIB)

  Te behandelen:

 9. Paleis Soestdijk

  Te behandelen:

 10. Uitnodiging Voorlichtingsbijeenkomst procedure Herbestemming Paleis Soestdijk

  Te behandelen:

 11. Notitie van de werkgroep privatisering en verzelfstandiging "Hoe gaat het verder? Vervolg op aanbevelingen Parlementaire commissie Privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten"

 12. Aanbieding actieplan bevolkingsdaling

  Te behandelen:

 13. Invulling focusthema binnen verantwoordingsonderzoek

  Te behandelen:

 14. Activiteiten van de commissie voor Wonen en Rijksdienst

  Gepland:
  29-03-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  30-03-2016 13.00 - 15.00  Algemeen overleg Huuraangelegenheden 
  07-04-2016 16.00 - 18.00  Algemeen overleg ICT-onderwerpen 
  12-04-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
  26-04-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
  17-05-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
  31-05-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
  14-06-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
  28-06-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
  05-07-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering

  Te zijner tijd te plannen algemeen overleggen:
  Energiebesparing gebouwde omgeving (na ontvangst van nadere informatie van de minister per mei 2016)
  Woon-onderwerpen
  Staat van de Volkshuisvesting
  Stedelijke ontwikkeling
  Krimpgebieden
  Huisvesting doelgroepen
   
 15. Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

  Te behandelen:

 16. NHG-kostengrens per 1 juli 2016

  Te behandelen: