Debat geweest
29 maart 2016 | 16:15 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 29 maart 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 29 maart 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

Te behandelen:

5
Wijzing van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Te behandelen:

11
Notitie van de werkgroep privatisering en verzelfstandiging "Hoe gaat het verder? Vervolg op aanbevelingen Parlementaire commissie Privatisering en verzelfstandiging overheidsdiensten"
14
Activiteiten van de commissie voor Wonen en Rijksdienst

Details

Gepland:
29-03-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
30-03-2016 13.00 - 15.00  Algemeen overleg Huuraangelegenheden 
07-04-2016 16.00 - 18.00  Algemeen overleg ICT-onderwerpen 
12-04-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
26-04-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
17-05-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
31-05-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
14-06-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
28-06-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering
05-07-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering

Te zijner tijd te plannen algemeen overleggen:
Energiebesparing gebouwde omgeving (na ontvangst van nadere informatie van de minister per mei 2016)
Woon-onderwerpen
Staat van de Volkshuisvesting
Stedelijke ontwikkeling
Krimpgebieden
Huisvesting doelgroepen