Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 16 februari 2016
Agenda procedurevergadering
Download Nader herziene agenda procedurevergadering commissie Wonen en Rijksdienst d.d. 16 februari 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
7
Wijziging van de Woningwet in verband met het tijdelijk uitbreiden van het werkgebied van toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

Te behandelen:

10
Beantwoording van de vraag van het lid Madlener, gesteld tijdens de plenaire behandeling het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015 (34 373), of illegaal verblijf in dit land ook een reden is om een huurcontract te beëindigen

Te behandelen:

14
Activiteiten commissie Wonen en Rijksdienst

Details

Gepland:

16-02-2016 16.00             Inbreng schriftelijk overleg  Toezichtvisie en Meerjarenprogramma
                                        2016-2020 Autoriteiten woningcorporaties   
16-02-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
18-02-2016 12.00 - 14.00  Gesprek  Ontwikkeling paleis Soestdijk (Nieuw tijdstip)  
01-03-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering   
09-03-2016 14.00 - 17.00  Rondetafelgesprek  RTG Brandveiligheid ouderenwoningen
                                        (nieuwe datum) 
10-03-2016 14.00 - 15.00  Gesprek Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)    
15-03-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
16-03-2016 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  Bouwregelgeving en brandveiligheid
                                        (nieuwe datum) 
29-03-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
12-04-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 
26-04-2016 16.15 - 17.00  Procedurevergadering 

Nog te plannen Algemeen overleggen:

Huuraangelegenheden
ICT-onderwerpen
Woon-onderwerpen
Staat van de Volkshuisvesting
Stedelijke ontwikkeling
Energiebesparing gebouwde omgeving
Krimpgebieden
Wonen en zorg

 
15
Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (Kamerstuk 32847, nr. 213)

Te behandelen:

16
Rondetafelgesprek Brandveiligheid ouderenwoningen (besloten gedeelte)
17
Verzoek van de ambassade van Kazakhstan voor een gesprek met de commissie

Details

Er wordt per mail een inventarisatieronde gehouden of er tijdens het reces tussen 22/24 februari a.s. Leden kunnen deelnemen aan een gesprek. Bij deelname van 3 Leden kan het gesprek doorgang vinden.