Debat geweest
29 juni 2016 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenM d.d. 29 juni
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenM d.d. 29 juni

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Waterschap Aa en Maas voor werkbezoek aan Noord-Oost Brabant m.b.t. consequenties van de klimaatwijziging in deze regio
3
Uitnodiging Regional Council Tangiers-Tétouan-Al Hoceima voor MedCOP Climate Tangiers d.d. 18 en 19 juli 2016
5
Intrekking voorstel van wet tot wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in verband met de invoering van een versnellingstarief en verbetering van de uitvoerbaarheid (Kamerstuk 30 615)

Te behandelen:

21
Lijst van vragen en antwoorden over de kabinetsreactie op het eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra (Kamerstuk 33 678, nr. 16)

Te behandelen:

42
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)
  Dit wetsvoorstel is op 15 juni 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
 • Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 februari 2016.
 • Debat over de beprijzing van Europese emissierechten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland
  Aangevraagd door het lid Sjoerdsma (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 februari 2016.
 • Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 24 maart 2016.
 • Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.
 • Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof
  Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 april 2016.
 • Debat over milieuzones
  Aangevraagd door het lid Visser (VVD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 mei 2016.
 • Debat over asbest
  Aangevraagd door het lid Smaling (SP) in de regeling van werkzaamheden d.d. 2 juni 2016.
 • Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust
  Aangevraagd door het lid Koser Kaya (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 april 2016.
 • Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 17 mei 2016.
 • Dertigledendebat over het kernafval in Petten
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 7 juni 2016.
 • Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 14 juni 2016.
 
4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO Spoor (AO d.d. 19 mei 2016)
  Eerste spreker: het lid De Boer (VVD)
 • VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 26 mei 2016)
  Eerste spreker: het lid Belhaj (D66)
 • VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 1 juni 2016)
  Eerste spreker: het lid Elias (VVD)
 • VAO Spitsmijdenprojecten (AO d.d. 15 juni 2016)
  Eerste spreker: het lid Hoogland (PvdA)
 • VAO Water (AO d.d. 16 juni 2016)
  Eerste spreker: het lid Jacobi (PvdA)
 • VAO MIRT (AO d.d. 23 juni 2016)
  Eerste spreker: het lid Visser (VVD)
 • VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 28 juni 2016)
  Eerste spreker: het lid Madlener (PVV)
 • VAO Havens (AO d.d. 29 juni 2016)
  Eerste spreker: het lid Van Helvert (CDA)
Besluit: Al deze VAO's dienen zo mogelijk nog vóór het zomerreces te worden afgedaan.
43
Inventarisatie deelname aan activiteiten met externen

Details

De volgende vier agendapunten betreffen inventarisaties van deelname aan commissieactiviteiten met derden. Naar aanleiding van het evaluatieoverleg van de commissie d.d. 1 juni 2016, waar de wens geuit is minder per e-mail te inventariseren, zijn deze inventarisaties tijdens de procedurevergadering gedaan. Conform het besluit van de commissie in genoemd overleg gold daarbij dat activiteiten met derden alleen doorgang vinden als zich er minimaal 4 leden voor aanmelden die samen minimaal 30 zetels vertegenwoordigen. Aanmelding is niet vrijblijvend: als een lid onverhoopt verhinderd is, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
45
Aanbieding rapport "Goederenvervoer per trein in de EU: nog steeds niet op het juiste spoor" van ERK
48
Voorziene planning behandeling AMvB's en hoofdlijnen Invoeringswet Omgevingswet

Details

Ter informatie: hieronder is de voorziene planning opgenomen van de behandeling van de vier AMvB's en de hoofdlijnen van de Invoeringswet Omgevingswet, gebaseerd op de besluitvorming hierover tijdens de vorige procedurevergadering.
 • Do. 29 sept 2016 10.00 - 13.00 uur - Technische briefing Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) (onder voorbehoud van besluitvorming in de procedurevergadering van 7 september)
 • Do. 29 sept 2016 14.00 - 15.30 uur - Technische briefing Omgevingsbesluit en hoofdlijnen Invoeringswet
 • Ma. 10 okt 2016 10.00 - 17.00 uur - Rondetafelgesprek over Bkl, Bal en Bbl
 • Do. 13 okt 2016 12.00 uur - Inbreng feitelijke vragen hoofdlijnen Invoeringswet en Omgevingsbesluit
 • Di.  25 okt 2016 12.00 uur - Inbreng feitelijke vragen Bkl en Bal
 • Wo. 26 okt 2016 12.00 uur - Inbreng feitelijke vragen Bbl
 • November 2016, anderhalf uur - Technische briefing verwerking uitkomsten conultatie AMvB's
 • December 2016, 8 uur - Notaoverleg over de AMvB's en hoofdlijnen Invoeringswet