Procedurevergadering : procedurevergadering

De vergadering is geweest

2 juni 2016
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • R.W. Knops (CDA)
 • M. Servaes (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  09-06-2016 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (gewijzigde tijd)
  15-06-2016 10.00 - 11.30 Technische briefing Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties
  16-06-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  16-06-2016 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Verantwoording  Buitenlandse Zaken 2015
  30-06-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  06-07-2016 09.30 - 11.00 Algemeen overleg Diplomatieke immuniteit (gewijzigde aanvangstijd, ook minister van V&J uitnodigen)
  06-07-2016 11.00 - 13.00 Algemeen overleg Piraterijbestrijding
  06-07-2016 14.00 - 16.00 Algemeen overleg NAVO Top 8-9 juli 2016
  07-07-2016 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  07-07-2016 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Nl strijd tegen ISIS (voortouw van dit overleg wordt overgedragen aan commissie Defensie)
  02-09 - 04-09 Werkbezoek IPC GBVB/GVDB
  13-09-2016 16.30 - 18.30 Algemeen overleg AVVN
 3. 3

  Voorstel procedurevergaderingen najaar 2016

  Steeds op een donderdag van 12.45 uur tot 13.30 uur op de volgende data:
  8 september, 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november, 8 december, 22 december
 4. 4

  Verzoek Gate48 en Palestine Link om bijzondere procedure t.b.v. presentatie van nieuw Nederlands expert rapport over situatie van Palestijnen die onder Israëlische bezetting leven in gebied-C

 5. 5

  Verzoek Ambassade van de Volksrepubliek China, namens delegatie parlement van China en Tibet, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Infrastructuur en Milieu over ervaringen met wetgeving voor onderwijs en cultuur en promotie en gebruik schone en groene energie

 6. 6

  Verzoek NHC om ontvangst van mensenrechtenverdediger

 7. 7

  Verzoek van Open Doors voor aanbieden verklaring met aanbevelingen "Hoop voor de kerk in Syrië en Irak" op dinsdag 7 juni 2016.

 8. 8

  Verslag van de Nederlands-Duitse Regeringsconsultaties op 21 april 2016 in Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  NAVO-ministeriële bijeenkomst 19-20 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Toestemming voor het houden van een technische Briefing over de Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding in 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het advies nr. 92 ‘Het internet: een wereldwijde vrije ruimte met begrensde staatsmacht’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en het advies nr. 94 ‘De publieke kern van het internet: naar een buitenlands internetbeleid’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Stichting Comité Nederlandse Ereschulden m.b.t. verzoek tot excuses nabestaanden Zuid-Sulawesi affaire

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging over terugkoppeling Nederlandse inzet in de meisessie van de Open-Ended Working Group on nuclear disarmament (uitvoering motie van het lid Servaes c.s. over doeltreffende maatregelen om te komen tot een kernwapenvrije wereld (Kamerstuk 34419, nr. 11)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ten Broeke c.s. over legalisering van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (Kamerstuk 34 102, nr. 8)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie van het lid Ten Broeke over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toestemming voor een besloten technische briefing aan de leden van de delegatie naar de Parlementaire Assemblee van de OVSE over de ontwikkelingen binnen de OVSE en de inzet van het kabinet ter zake

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een Schriftelijk Overleg over de kabinetsreactie op het advies “Autonome wapensystemen: de noodzaak van betekenisvolle menselijke controle” van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voornemen tot verlenging verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de internationale missie tot bescherming van onderzoek en het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Australië inzake de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie op het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voornemen tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk betreffende de huisvesting van een deel van de diplomatieke missie van het Verenigd Koninkrijk in het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden te ’s-Gravenhage; ’s-Gravenhage, 8 juli 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 23 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een Schriftelijk Overleg inzake de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 mei 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Zambia

 24. 24

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Mongolië.

 25. 25

  Statistieken commissies 2015

 26. 26

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2016Z10345 Aan minister Buza - feitelijke vragen rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 26-05-2016
  2016Z10357 Aan minister Buza - feit vragen Jaarverslag 26-05-2016
  2016Z10342 Aan minister Buza - feit vragen Slotwet Buza 26-05-2016
  2016Z10355 Aan minister BuZa - nadere vragen Air Task Force Middle East 25-05-2016
  2016Z09970 Aan minister Buza - reactie brf gedetineerdenbegeleiding 20-05-2016
  2016Z09932 Aan minister Buza - reactie brf ambassade Armenie inzake Nagorno-Karabach 20-05-2016
  2016Z09992 Aan minister Buza - reactie registratiesysteem Kompas 18-05-2016
  2016Z09098 Aan minister Buza - inbreng feit. vr. motie lid Pia Dijkstra inzake openstellen burgerlijk huwelijk bruidsparen zonder Nederlandse nationaliteit of woonplaats 28-04-2016
  2016Z03687 Aan minister BuZa en min V&J - Inbreng feitelijke vragen Diplomatieke immuniteit – voorgenomen aanpak bij overtredingen 18-02-2016