Rondetafelgesprek

Asbest

Rondetafelgesprek: "Asbest"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Position paper
Download Position paper GGD GHOR Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 18 november 2015
Position paper
Download Position paper R.F. Ruers t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 18 november 2015
Position paper
Download Position paper R. Poppe t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 18 november 2015
Position paper
Download Position paper Provincie Overijssel en gemeente Hof van Twente t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 18 november 2015
Position paper
Download Commentaar LTO Nederland en AgroAsbestveilig t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 24 september 2015
Position paper
Download Position paper OD Rivierenland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 18 november 2015
Position paper
Download Commentaar VERAS t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 24 september 2015
Position paper
Download Position paper VERAS, VVTB, Fenelab en VOAM-VKBA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 18 november 2015
Position paper
Download Commentaar TNO t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 24 september 2015
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie rondetafelgesprek Asbest d.d. 18 november 2015
Position paper
Download Commentaar Provincie Limburg t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 24 september 2015
Position paper
Download Commentaar t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Asbest d.d. 24 september 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Genodigden:

Details

Blok 1: Kennis (10.00 – 11.45 uur)
Wat is het probleem, hoe erg is dat? (gevaar/urgentie/alternatieven/kennis)
 • Dhr. Poppe (oud tweede kamerlid)
 • Dhr. Lensink (asbestdeskundige CI-A & CI-V)
 • Dhr. Ruers (letselschadeadvocaat, gespecialiseerd in asbestzaken)
 • Dhr. Schinkel (TNO)
 • Dhr. Van der Zee (Vereniging voor Verwijdering van Toxische en gevaarlijke Bouwmaterialen)
 • Dhr. Jans (GGD/GHOR Nederland)
 • Dhr. De Haan (FoamShield Europe)
  
Blok 2: Financiering en handhaving (12.15 - 14.00 uur)
Is de oplossing doeltreffend en uitvoerbaar? (financiering, handhaving)
 
 • Dhr. Stam (Vereniging voor aannemers in de sloop)
 • Dhr. Hoosemans (LTO)
 • Dhr. Horyon (asbestverwijderingsbedrijf Horyon)
 • Dhr. Prevoo (gedeputeerde provincie Limburg)
 • Dhr. Jol (Omgevingsdienst Rivierenland)
 • Dhr. Hegeman
 • Dhr. Lievers (gedeputeerde provincie Overijssel)
 • Dhr. Scholten (wethouder gemeente Hof van Twente)