Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering I&M d.d. 16 september 2015 te 09.30 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering I&M d.d. 16 september 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Wijziging van Bijlage 1 bij de Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP); Genève, 31 december 2013

Te behandelen:

4
Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978, zoals gewijzigd; Londen, 22 mei 2014

Te behandelen:

5
Wijziging van artikel 14 van de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR)

Te behandelen:

6
Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

Te behandelen:

13
Reactie op verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 juni 2015, over het bericht ‘Een reductie van minder dan 25% uitstoot broeikasgassen in 2020 is onrechtmatig jegens Urgenda, aldus de rechter’

Te behandelen:

18
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen 
  Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
 • 34069 Regels ten aanzien van de bestrijding van maritieme ongevallen, met inbegrip van wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten, ter uitvoering van het op 18 mei 2007 tot stand gekomen Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (Wet bestrijding maritieme ongevallen)
  Dit wetsvoorstel is op 16 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  De commissie verwacht dat het als hamerstuk kan worden afgedaan.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over de mishandeling van NS-personeel
  Aangevraagd door het lid Madlener (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 maart 2015.
 • Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (COP21)
  Aangevraagd door het lid Thieme (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 16 juni 2015.
 • Debat over het bericht dat ProRail stiekem contracten verlengde
  Aangevraagd door het lid Hoogland (PvdA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 30 juni 2015.

3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling
  Aangevraagd door het lid Klaver (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 maart 2015.
 • Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 1 april 2015.
 • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.
 • Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 september 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • Er zijn geen VAO's of VSO's voorzien
23
Verzoek van het lid Van Veldhoven (D66) om het debat over de uitspraak van de rechter inzake de uitstoot van broeikasgassen, indien dit plenair niet voor de deadline om hoger beroep in te stellen kan worden ingepland, dan voor de deadline als algemeen overleg te laten plaatsvinden

Te behandelen: