Algemeen overleg

Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

Algemeen overleg: "Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming"Deze vergadering is geweest
2e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten toegevoegd*
Deze brieven zijn op verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken overgedragen aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu in verband met het overdragen van de betreffende portefeuille van de minister van EZ aan de minister van IenM)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 november 2015, over Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Convocatie commissieactiviteit
Download 2e herziene convocatie algemeen overleg Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming d.d. 12 november 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

3
Afschrift van een koninklijk besluit 10 april 2015, houdende departementale herindeling met betrekking tot nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

Te behandelen:

9
Aanbieding vijfde Rapport Gezamenlijk Verdrag over de veiligheid van gebruikte splijtstof en radioactief afval

Te behandelen: