Agendapunten

 1. Geannoteerde agenda informele JBZ-Raad 25 en 26 januari 2016 in Amsterdam

  Te behandelen:

 2. Verslag van de extra Raad Justitie en Binnenlandse Zaken te Brussel op 3 en 4 december 2015

  Te behandelen:

 3. Stand van zaken onderhandelingen over EU-ontwerprichtlijn over Netwerk- en Informatiebeveiliging (NIB richtlijn)

  Te behandelen:

 4. EU-voorstel: Mededeling modernisering auteursrecht COM (2015) 626 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

 5. Richtlijn procedurele waarborgen minderjarige verdachten

  Te behandelen:

 6. Voortgang van het besluitvormingsproces rond de EU PNR-richtlijn

  Te behandelen:

 7. Afschrift beantwoording vragen van de Eerste Kamer inzake de PNR Richtlijn

  Te behandelen:

 8. EU-voorstel: Verordening grensoverschrijdende portabiliteit van online inhoudsdiensten COM (2015) 627 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

 9. Stand van zaken JBZ-dossiers Nederlands voorzitterschap

  Te behandelen:

 10. Uitstel aanbieding BNC-fiche wijziging vuurwapenrichtlijn

  Te behandelen:

 11. Fiche: Doorgifte van persoonsgegevens uit de EU naar de VS na uitspraak HvJEU (Safe Harbour)

  Te behandelen:

 12. Kabinetsstandpunt encryptie

  Te behandelen:

 13. EU-pakket bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

 14. Afschrift van de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer over EU-subsidiefraude en een Europees OM

  Te behandelen:

 15. Nauwere samenwerking inzake IPR huwelijksvermogensrecht en geregistreerd partnerschap

  Te behandelen:

 16. Fiche: Richtlijn terrorismebestrijding

  Te behandelen:

 17. Fiche: Verordening portabiliteit online content

  Te behandelen:

 18. Fiche: Mededeling EU Actieplan voor illegale handel in vuurwapens en explosieven

  Te behandelen:

 19. Fiche: Richtlijn herziening van de vuurwapenrichtlijn (91/477/EEG)

  Te behandelen:

 20. Aanvulling op de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad op 25 en 26 januari 2016

  Te behandelen: