Notaoverleg

Gaswinning Groningen

Notaoverleg: "Gaswinning Groningen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie notaoverleg gaswinning Groningen op 1 juli 2015
Verslag van een notaoverleg
Download Verslag van een notaoverleg, gehouden op 1 juli 2015, over gaswinning Groningen
Stenogram
Download Conceptverslag Notaoverleg Gaswinning Groningen

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

2
Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden d.d. 23 juni 2015, om een overzicht om de meetresultaten en de onderzoeksopzet van het onderzoek van TNO naar de zwaarte van toekomstige aardbevingen per ommegaande openbaar te maken en een reactie van SODM aangaande hun eerdere advies in relatie tot dit TNO onderzoek

Te behandelen:

5
Moties ingediend tijdens het debat

Te behandelen: