Wetgevingsoverleg

Omgevingswet

Wetgevingsoverleg: "Omgevingswet"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

Spreektijdverdeling (indicatief) voor de tweede termijn:

Veldman (VVD) - 15
Albert de Vries (PvdA) - 17
Smaling (SP) - 13
Ronnes (CDA) - 7
Madlener (PVV) - 7
Van Veldhoven (D66) - 13
Dik-Faber (ChristenUnie) - 13
Van Tongeren (GroenLinks) - 10
Bisschop (SGP) - 5
Houwers (lid Houwers) - 3

Bijlagen

Stenogram
Download Omgevingswet
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 juni 2015, over de Omgevingswet
Convocatie commissieactiviteit
Download herziene convocatie wetgevingsoverleg Omgevingswet d.d. 8 juni 2015

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten