E-mailprocedure : Aangepast voorstel rondetafelgesprek wetsvoorstel Kansspelen op afstand

De vergadering is geweest

30 april 2015
11:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie
Van: Commissie V&J
Verzonden: donderdag 30 april 2015 15:36
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: V&J e-mailprocedure: aangepast voorstel rondetafelgesprek wetsvoorstel Kansspelen op afstand
Urgentie: Hoog
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
Gelet op de ontvangen reacties kan ik u meedelen dat de (aangepaste) opzet van het rondetafelgesprek, zoals u gisteren bij onderstaande e-mail is toegestuurd, ongewijzigd is vastgesteld.
 
Met vriendelijke groet, 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
Waarnemend griffier

Van: Commissie V&J
Verzonden: woensdag 29 april 2015 17:38
Aan: GC-Commissie-V&J
Onderwerp: V&J e-mailprocedure: aangepast voorstel rondetafelgesprek wetsvoorstel Kansspelen op afstand
Urgentie: Hoog
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie,
 
U heeft zojuist tijdens de procedurevergadering gesproken over de opzet van het rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Kansspelen op afstand. Uw commissie heeft in hoofdlijnen ingestemd, maar ook een enkele wijziging voorgesteld met betrekking tot de samenstelling en duur van de blokken. Naar aanleiding daarvan stel ik voor het rondetafelgesprek conform onderstaand schema vast te stellen.

 
  • In afwijking van hetgeen gebruikelijk is, zal tijdens het rondetafelgesprek direct aan de commissieleden de gelegenheid worden gegeven vragen te stellen.
  • Voor wat betreft de datum kan ik u melden dat het rondetafelgesprek op donderdag 21 mei zal plaatsvinden; het rondetafelgesprek over Slimme Grenzen zal naar de namiddag verplaatst worden om hiervoor ruimte te maken. Er is dan geen overlap met een andere commissie-activiteit.
 
Ik verzoek u uiterlijk donderdag 30 april te 11:00 uur te laten weten of u kunt instemmen met de gewijzigde opzet. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat dit het geval is en zullen de betreffende deelnemers worden uitgenodigd.
 
Met vriendelijke groet,
Paul van Doorn
Adjunct-griffier vaste commissie voor Veiligheid en Justitie

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Aangepast voorstel rondetafelgesprek wetsvoorstel Kansspelen op afstand

    Te behandelen:

    Loading data