E-mailprocedure : Verzoek van het lid Van Raak om een besloten gesprek klokkenluiders geheime dienst van curaçao te organiseren

De vergadering is geweest

30 april 2015
12:00 uur
 
Van: Lange de Tim
Verzonden: donderdag 30 april 2015 13:42
Aan: GC-Commissie-KR
Onderwerp: Uitkomst Emailprocedure - Verzoek van het lid Van Raad om een besloten gesprek klokkenluiders geheime dienst van curaçao te organiseren
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel ingestemd: SP en Fractie Klein.
Het voorstel is daarmee niet aangenomen.
 
Met vriendelijke groet,
Mr. Tim N.J. de Lange

Plaatsvervangend Griffier, griffier Koninkrijksrelaties
Hoofd Griffie Commissies Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T (+31)70-3182017
E T.dlange@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
---------


Van: Commissie Koninkrijksrelaties
Verzonden: dinsdag 28 april 2015 15:42
Aan: GC-Commissie-KR
Onderwerp: Emailprocedure - Verzoek van het lid Van Raak om een besloten gesprek klokkenluiders geheime dienst van curaçao te organiseren
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties,
 
In de procedurevergadering van 22 april jl. heeft het lid Van Raak verzocht de instemming van andere fracties te peilen met een poging om een besloten gesprek te organiseren met klokkenluiders van de geheime dienst van Curaçao.
 
Gaarne verneem ik van u uiterlijk a.s. donderdag (30 april 2015) om 12.00 uur via een reply op deze mail of u hiermee instemt.
 
 
Met vriendelijke groet,
Mr. Tim N.J. de Lange

Plaatsvervangend Griffier, griffier Koninkrijksrelaties
Hoofd Griffie Commissies Internationaal en Ruimtelijk
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T (+31)70-3182017
E T.dlange@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het lid Van Raak om een besloten gesprek klokkenluiders geheime dienst van curaçao te organiseren

    Te behandelen:

    Loading data