E-mailprocedure : Verzoek van de leden Van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA), Van Tongeren (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) tot uitstel van het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 22 april 2015

De vergadering is geweest

20 april 2015
10:00 uur
Commissie: Infrastructuur en Milieu
Geachte leden en plaatsvervangend leden van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu,
 
De leden Van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA), Van Tongeren (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) stellen voor het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 22 april (15:00 – 17:00) uit te stellen, in verband met overlap met het debat over de Wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van een richtlijn betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (34 041) d.d. 22 april (14:00 – 19:00).
 
Deze leden stellen tevens voor een nieuwe datum te zoeken voor dit algemeen overleg in juni, onder andere afgestemd op de nog te ontvangen brief (zie 2015Z06971) over de onderzoeksresultaten van:
 
 • de toetsing van de prestatiegaranties voor het vrijgeven van statiegeld,
 • de resultaten van de milieueffectenanalyse van het totaalpakket van de Raamovereenkomst in vergelijking met de situatie in 2012 en
 • de resultaten van de onderzoeken over zwerfafval.

Deze leden stellen tot slot voor de duur van het algemeen overleg te verlengen van 2 naar 4 uur, gezien de tegen die tijd zeer uitgebreide agenda.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op maandag 20 april 2015 te 10.00 uur te laten weten of u met de voorstellen kunt instemmen om:
 
 1. het algemeen overleg Grondstoffen en afval uit te stellen
 2. een nieuwe datum voor het algemeen overleg te zoeken in juni
 3. het algemeen overleg te verlengen van 2 naar 4 uur
Ik verzoek u te reageren via een Allen beantwoorden op dit emailbericht. Spoedig na de reactiedeadline zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
Met vriendelijke groet,
Leonie Tijdink
 

Bijlage

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek van de leden Van Veldhoven (D66), Agnes Mulder (CDA), Van Tongeren (GroenLinks) en Ouwehand (PvdD) tot uitstel van het algemeen overleg Grondstoffen en afval d.d. 22 april 2015

  Te behandelen:

  Loading data