E-mailprocedure : Verzoek van de leden Heerema en Leenders om een inbrengdatum voor het nader verslag Regels ter bescherming van de natuur (TK 33 348) vast te stellen op 1 mei 2015 om 12.00 uur.

De vergadering is geweest

20 april 2015
10:00 uur
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
Op onderstaand verzoek van de leden Heerema (VVD) en Leenders (PvdA) om, naar aanleiding van de ontvangst van het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV de inbrengdatum voor een nader verslag Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348) vast te stellen op 1 mei 2015 om 12.00 uur, zijn geen reacties ontvangen.
 
De inbrengdatum voor het nader verslag wordt vastgesteld op 1 mei a.s. om 12.00 uur. U ontvangt zo spoedig mogelijk de convocatie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken,
 
Hierbij informeer ik u over het verzoek van de leden Heerema (VVD) en Leenders (PvdA) om naar aanleiding van het zojuist ontvangen  rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV de inbrengdatum voor een nader verslag Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) (Kamerstuk 33 348) vast te stellen op 1 mei 2015 om 12.00 uur.
 
Tijdens de procedurevergadering EZ van 27 januari jl. heeft de commissie reeds besloten om een inbrengdatum voor een nader verslag te gaan vaststellen, nadat het onderzoek naar de regeldruk en de kabinetsreactie hierop zijn ontvangen. Het voorliggende verzoek betreft enkel het vaststellen van de inbrengdatum op 1 mei 2015 om 12.00 uur.
 
Het betreft hier een verzoek dat reeds gesteund wordt door een meerderheid van de Kamer. *
Indien u wilt reageren, verzoek ik u mij dit uiterlijk op maandag 20 april te 10.00 uur te laten weten (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Uw reactie zal worden opgenomen in de besluitenlijst van deze emailprocedure.
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Heerema en Leenders om een inbrengdatum voor het nader verslag Regels ter bescherming van de natuur (TK 33 348) vast te stellen op 1 mei 2015 om 12.00 uur.

    Te behandelen:

    Loading data