E-mailprocedure : Verzoek van de leden Heerema en Graus om het algemeen overleg Gezond en legaal fokbeleid dat gepland staat op woensdag 22 april van 18:00 tot 20:00 uur uit te stellen.

De vergadering is geweest

20 april 2015
12:00 uur
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Economische Zaken,
 
Zojuist is onderstaand verzoek van de leden Heerema (VVD) en Graus (PVV) ontvangen om het algemeen overleg Gezond en legaal fokbeleid dat gepland staat op woensdag 22 april van 18:00 tot 20:00 uur uit te stellen. Dit in verband met het ontbreken van stukken ter voorbereiding op het AO waaronder een brief van de staatssecretaris van EZ (Brief inzake berichten van omroep Brabant over
Oost-Europees georganiseerde misdaad met betrekking tot puppyhandel waarin wordt ingegaan op de mate van deze problemen en de maatregelen die worden ondernomen om deze praktijken een halt toe te roepen en aan te geven wanneer deze te nemen maatregelen een effect sorteren) en nog te ontvangen antwoorden op schriftelijke vragen (vraagnummer 2015Z03394). De leden Heerema en Graus verzoeken tevens om het algemeen overleg zo spoedig mogelijk na ontvangst van de nog te ontvangen stukken in te plannen.
 
Ik verzoek u mij om uiterlijk maandag 20 april te 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel (tot uitstel van het algemeen overleg Gezond en legaal fokbeleid en het opnieuw inplannen van dit AO z.s.m. na ontvangst van de nog te ontvangen stukken) kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit emailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen*.
 
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van de leden Heerema (VVD) en Graus (PVV) om het algemeen overleg Gezond en legaal fokbeleid dat gepland staat op woensdag 22 april van 18:00 tot 20:00 uur uit te stellen

    Te behandelen:

    Loading data