Rondetafelgesprek

Slimme Grenzen

Rondetafelgesprek: "Slimme Grenzen"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek over Slimme Grenzen op 21 mei 2015

Deelnemers


Agendapunten

1
Volgens onderstaand schema:

Details

Blok 1: Operationeel 16:30-17:00 uur:
 
 
  • dhr. R. Rozenburg, Europese Commissie
  • dhr. R. Harmsma, Koninklijke Marechaussee Nederland
  
Blok 2: Europese blik en privacy issues 17:00-17:30 uur:
 
 
  • Dhr. W.B.M. Tomesen, het College bescherming persoonsgegevens
  • Mevr. E. Brouwer, commissie Meijers
 
 
 

Gerelateerde zaken