Algemeen overleg : Energieraad (formeel) op 6 juni 2016 (is omgezet in een schriftelijk overleg)

De vergadering is geannuleerd

1 juni 2016
11:30 - 13:00 uur

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Agendapunten

 1. 1

  Indien een van de leden een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Energieraad van 6 juni 2016, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 31 mei 2016.

 2. 2

  Kwartaaloverzicht Europese Consultaties op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken

  Reactie op de Consultation on the Review of Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Energieraad (informeel) op 10 en 11 april 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Informele Energieraad 10-11 april 2016, de stand van zaken over de EU-onderhandelingen met betrekking tot de herziening van de aardgasverordening en de herziening van het besluit Intergouvernementele overeenkomsten (IGA’s) en over de Nederlandse en Europese situatie met betrekking tot gasopslagen en reactie op een rapport van het Court of Auditors en het risico van ‘stranded assets’.

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Fiche: Mededeling Indicatief programma op het gebied van kernenergie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Geannoteerde Agenda van de Energieraad op 6 juni 2016

  Te behandelen:

  Loading data